Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 mei 2007

Toppunt van een socialistische "democratie"

Toppunt van een socialistische "democratie"
Plechtig beloofd door Frank Van den Broecke (communist)
Iedereen gratis een universitair diploma!
Alle luiaards een pree!
Alle werklozen een blowjob!
Gratis reizen met het openbaar vervoer!
Alle criminelen vrij!
Gratis drugs voor iedereen!
Alle allochtone jongeren een BMW GTI en een ipod.
Iedereen Belg!
Alle migranten welkom!
Iedereen wordt manager!
Iedereen een pensioen van 100.000€!
Iedereen gratis lid van de de SPA!
Ook de gebakken lucht en verpakte en onverpakte leugens gratis!
En dat wordt die slimme universitaire socialist genoemd?
Hoe heeft die vent zijn diploma's gekregen?
Wat heeft hij geleerd toen hij in Engeland zat na de affaire van het verbrande en gestolen geld uit de zwarte partijkas?
Dom ventje, meer niet.

Geen opmerkingen: