Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 mei 2007

Ségolène Royal kan niet zonder souffleur

Wat een flaters tijdens het debat.
Over kernenergie waar ze blijkbaar niets van af weet. Nee geen 17%, Frankrijk produceert in totaal 72% elektriciteit via kernenergie waarvan ze er zelf ca 45% van gebruiken en de rest exporteren, oa naar België.
Ook heeft ze geen idee wat elk van haar voorstellen gaat kosten en hoe ze dit gaat financieren. Met de groei? En als er eens geen of te weinig groei is?
Zoals steeds lossen de socialisten dat op met belastingen , het creëren van een groter staatsapparaat en meer afhankelijkheid van de burgers van de rode partij.
Vrijheid betekent alle neuzen links of geen eten!

Geen opmerkingen: