Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 juni 2007

Waarom Onckelinckx & Dupont de dubbele nationaliteit voor Belgen invoerden.

Omdat er steeds meer stemmen ontstonden om de dubbele nationaliteit voor immigranten/allochtonen/nieuwe Belgen af te schaffen.
Dit zou betekenen dat deze opnieuw voor de keuze zouden worden gesteld om de Belgische nationaliteit te behouden of terug te keren naar hun oorspronkelijke nationaliteit. Welke keuze zouden het merendeel dan maken? Precies!! (Ook Onckelinckx zelf en haar familie hebben via haar semi allochtone roots en banden met haar allochtone ex man belangen in deze. )
Dit zou voor de linkse maffia betekenen dat ze een groot deel van hun kiespubliek terug zouden kwijtspelen, en dat zelfs een groot aantal verkozenen hun mandaat zouden moeten afstaan en allochtone ambtenaren hun job zouden inleveren.
Bij afschaffing van de dubbele nationaliteit zouden ook ineens veel meer allochtonen hun gevangenisstraf dan kunnen gaan uitzitten in hun geliefde vaderland.
Het zou voor de allochtonen ook moeilijker of niet meer mogelijk zijn om in het land van oorsprong geld te gaan parkeren, of huizen te bouwen, of zaken te doen zonder dat die landen zouden moeten en kunnen samenwerken met de Belgische fiscus en gerecht.
Immers zijn er nauwelijks Belgen die een buitenverblijf hebben in Marokko of Turkije, want onder andere voor die landen zijn alle vroegere landgenoten met dubbele nationaliteit geen Belgen maar Marokkanen of Turken.
Deze toestanden bestaan massaal, zelfs terwijl men hier nog steun trekt , of men zich hier als kansarm voordoet ook.
De echte Belgen, de “domoren” met slechts één identiteit, die moeten hun buitenverblijf, hun rekeningen en hun zaakjes in het buitenland aangeven, en betalen belastingen, want op medewerking van een ander vaderland kunnen ze niet rekenen, maar op de fiscale recherche wel.
Terwijl men in België slechts één vrouw mag hebben, kunnen allochtonen met dubbele nationaliteit er in hun land van oorsprong een harem op nahouden.
Handig als ze hun kinderen eens willen heropvoeden of ze wat moeten knoeien met identiteiten of personen ten laste..
Terecht stellen enkele kritische intellectuelen, journalisten, en progressieve geesten nu dat men zich vragen kan stellen over de loyauteit van de nieuwe burgers. Hoe zouden in een hypothetisch geval de islamitische leden van het leger, politie en overheid reageren in geval van crisis, oorlog of interventie, tegen andere islamieten of landgenoten?
Wie waakt er over onze gevoelige informatie, onze strategische belangen, onze staatsveiligheid wanneer de infiltratie overal heeft plaatsgevonden? Is dit nog mogelijk, want het is moeilijk herkenbaar? Zelfs de USA met haar gigantisch apparaat slaagt daar niet in, laat staan een lachwekkende staatsveiligheid van een landje als het de onze.
En hoe zit dat met Cyprus, Deel van de Eu, nog steeds bezet door Turkije en eigenlijk nog is staat van oorlog?
En met de relatie vrouwelijke officieren tov allochtone soldaten? Kunnen zij daarvan bevelen ontvangen en er respect voor opbrengen.?
En wat met de inval van Turkije in Iraaks Koerdistan? Hoe gaat dit escaleren en evolueren tegen onze wil, want ook hier worden nog regelmatig kleine oorlogjes uitgevochten tussen Turken en Koerden?
Met de erkenning van de genocide op Armeniërs, die onder druk van de Turkse kiezers reeds door onze kandidaat premiers wordt verloochend?
En hoe zit het met de bezetting van de Spaanse Sahara door Marokko? Kunnen we daar onder druk van de Marokkanen ook onze mond niet meer over open doen?
Wat met de dubbele belastingverdragen? Zulke verdragen stellen dat men mag kiezen waar men belastingen betaalt en men mag opteren voor de laagst belaste. Een Belg met slechts één nationaliteit betaalt hier belastingen.
Wat met erfenisrecht dat niet overal hetzelfde is? Hierdoor kan men nog steeds et Belgische en Europese systeem omzeilen en zo volgens Islamregels vrouwen benadelen.
Wat met uitleveringsverdragen? Die landen leveren meestal hun onderdanen niet uit, of verlenen geen medewerking, en ze worden enkel gestraft voor misdrijven in hun land begaan.
Marokkanen die zogezegd hun nationaliteit nooit kwijtraken zouden ook nooit Belg mogen kunnen worden tot de Marokkaanse wet is aangepast, Turken die Belg worden zouden nooit meer in het Turkse leger mogen dienen, want beide zijn dit geslepen en verraderlijke manieren om invloed in Europa en in België op te bouwen. Dit, alsook de verschillende uitspraken van “nieuwe Belgen” en allochtone politici als Ergun Top van de CD&V, bewijzen trouwens dat de vraag van loyauteit terecht kan gesteld worden, en dat we hiermee nooit akkoord mogen gaan.
Met dubbele nationaliteit blijft men nog altijd een beroep kunnen doen op bvb de sharia van het land van herkomst. Daar bepalen vaders wat er met hun dochters gebeurt, sexuele verminking incluis;
Met hun voordeelstatuut als buitenlander hoeven ze ook niet over de Belgische beroepskwalificaties te beschikken om bvb een exotisch restaurant te starten, want zij ressorteren onder buitenlandse zaken en hoeven geen kok te zijn laat staan een bewijs van bedrijfskunde te leveren.
Hoe functioneert dan de diplomatie met dubbele nationaliteiten?
Een Congolees bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking?
Een Turk voor defensie?
Een Marokkaan voor migratie?
Een Iraniër bevoegd voor emancipatie?
Een Chinees op wetenschapsbeleid?
Een Arabier op energie?
Een fundamentalistische Afgaan op justitie?
Een Nigeriaan op financiën?
Een Colombiaan op drugspreventiebeleid
Enz….
Nee, Belgen hebben geen nood aan een dubbele nationaliteit, en zijn geen vragende partij. Belgen zijn voorlopig nog tevreden met hun Nationaliteit of beter gezegd toekomstige Vlaamse Nationaliteit, want dat is niet tegen te houden.
De Belgen die hier vertrokken zijn hebben zich volledig geassimileerd in het nieuwe land en hebben reeds de Belgische nationaliteit bewust afgestaan.
Voor anderen, die het hier kotsbeu waren, kan die Belgische identiteitskaart trouwens gestolen worden. Meest waarschijnlijk is dat een aantal die Belgische nationaliteit willen terug hebben of behouden om later te kunnen terugvallen op ons sociaal en medisch vangnet. Zo ken ik een Belgische die na tientallen jaren verblijf in de USA is teruggekomen om zich hier goedkoper medisch te laten behandelen.
Hoe reageerden Vlaanderen en de politici op dit nieuwe Koninklijk besluit voor de dubbele nationaliteit ? Ze hebben het onlangs inderhaast goedgekeurd in het parlement, een weekje voor de verkiezingen. Onze parlementsleden en regering lieten zich snel weer rollen door de PS en Onckelinckx!
Men heeft dit doorgevoerd nog voor hierover een publiek, politiek en maatschappelijk debat kon ontstaat.
De consequenties zullen op termijn belangrijk zijn, dat zet ik op papier.
Aan mijn loyauteit twijfel ik niet. Ik hoef dus geen tweede nationaliteit, al ruil ik de Belgische graag morgen in voor de Vlaamse.
Om wat hier vooraf gaat: afschaffen dus die tweede nationaliteit, dit KB is trouwens niet wettig op vele vlakken aangezien ze een echte wet vernietigt (wat een KB niet mag) Ze is bovendien niet voor iedereen toepasbaar., en nadelig en discriminatoir voor de Belgen EN de Vlamingen.
Ik hoop dat de enige Vlaamse partij die dit kan ongedaan maken aanstaande zondag massaal wint, maar ook van andere strekkingen moet men eens goed nadenken wat men heeft aangericht en accepteert

Geen opmerkingen: