Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 juni 2007

Groen wil spuitwater, frisdrank en bier afschaffen

Want daarin zit te veel CO2 en dat zorgt voor de opwarming van de aarde.
Bruno Tobback, huisvrouw Guidone en Verhofstadt zijn het daar volmondig mee eens. Leterme, die weet het nog niet.
Dat de grote schuldige van de opwarming de veel te grote en steeds snellere groei van de wereldbevolking is, daar zijn ze nog niet opgekomen.
Dat daarom de productie drastisch en steeds maar moet blijven stijgen om iedereen zelfs maar van eten te voorzien, dat hebben ze nog niet verkondigd. Voeg daarbij dat dan nog andere behoeften moeten worden ingevuld, want ook miljarden chinezen, Indiërs, Afrikanen willen graag met een auto rijden en barbecueën en reizen. De ecologische ramp is dat tegelijk met de explosie van de wereldbevolking de welvaart en consumptie worden verspreid over heel de aardbol en tot een wereldprobleem worden, en dat zich in gindse landen nog erger zal manifesteren dan hier, in hun drang om ons bij te benen.
Politici kijken dus naast de oorzaak en zien enkel heil in groei, terwijl die al te groot is en er eigenlijk sterk zou moeten worden afgebouwd.
Het aanvankelijke voorbeeld van China om slechts één kind per gezin toe te laten vinden ze een schandalig idee, en het staat dan ook danig onder druk om te worden afgeschaft.
Ook hier in België denkt men er aan problemen als vergrijzing aan te pakken door de bevolking te laten stijgen door meer kinderen aan te moedigen. Als dat niet lukt, houdt men ons een beeld van immigratie voor als oplossing.
Maar dat zijn geen oplossingen, dat zijn systemen die de huidige evolutie alleen nog maar versnellen.
Voeg daarbij de steeds toenemende levensduur van de mens, dan zie je de ramp zo op ons afkomen.
Denk eens na hoe ons land er zou uitzien met maar 4 of 5 miljoen mensen, of minder nog?
Zeg niet dat dit niet kan want in 1830 had België minder dan 4 miljoen inwoners meen ik mij te herinneren uit mijn schooltijd. En ook nu nog heeft een uitgestrekt land als Noorwegen er maar een goede 4,5 miljoen.
13 inwoners per vierkante kilometer kan ook in plaats van 350/km2. Zalig, om buren te hebben niet niet steeds bijna op uw schoot zitten. Want samenlevingsproblemen ontstaan vooral door bevolkingsdichtheidl en noodzaken een politiestaat als van een mierenkolonie.
Immigratie stoppen is ook om die reden een zeer goed idee, en in plaats van asielzoekers en migranten hier te helpen moet men dat doen in hun land van oorsprong, te beginnen met drastische geboortebeperking. Zoniet blijft het dweilen met de kraan open tot zij en uiteindelijk wij verzuipen. Alleen zo kan men duurzaam deze arme volken helpen naar een beter leven.
Wat moet er voor de plaag, die de mensen nu zijn voor deze planeet, niet wijken? De natuur met flora en fauna, behalve die dingen die we kunnen eten of verbranden?
Die boodschap is nog moeilijker te verkondigen dan de gebakken of opgewarmde lucht van Dua, Tobback, Verhofstadt, Al Gore en de Guidoni's.

Geen opmerkingen: