Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

23 juni 2007

Onkelinx boycot frauderapport

Waar zit die kruising tussen een mossel en een blauw konijn om die boycot ongedaan te maken?
Waar zitten al die politici met hun grote bek om Onckelinckx te verplichten dit rapport vrij te geven? Waar zitten al die politieke en "onderzoeksjournalisten",als er nog zijn, met ballen aan hun lijf, om te staan roepen en schreeuwen?
Wij burgers hebben het recht op de hele waarheid en niets dan de waarheid. En voor Laurette speciaal in het Frans:" L'état c'est nous !"
Ik hoop dat er minstens bij justitie mensen werken die, loyaal aan het volk dat zij dienen, dit bevel straal naast zich neerleggen en het dossier toch vrijgeven, en die weten dat wij, en vooral Vlaanderen het recht hebben om snel, juist en volledig te worden ingelicht.
Ik zit te wachten op de eerste Vlaamse krant met lef die het publiceert, en dit belangrijker nieuws vindt dan de perikelen van Paris Hilton of het schaap met zes poten in Bachten de Kuppe.
Lafaards hebben we genoeg in dit land, maar waar zitten de helden?

1 opmerking:

stradi zei

Was het niet Ambraham Lincoln die zei dat:
"You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time?"