Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 juni 2007

Fata Morgana, kitsch for big kids.

Allen samen de korte scoutsbroek aan en spelen.
Vreselijk kinderachtig programma om de asociale benoemde Vlaming wat herop te voeden tot een politiek correcte multiculturele in de-voor goede-doelen-in-portomonee-tastende mens.
Die betuttelende goedkope programma's van kunstmatige wij-zijn-vrolijk-en-goed-bezig daar wordt ik misselijk van.
Het is alsof maatschappelijk werkers en speltherapeuten een nieuwe doelgroep zoeken en de mensen behandelen als in een kinderdagverblijf of in de bezigheidstherapie voor demente bejaarden.
Van die figuren die tot ver voorbij hun 25ste nog steeds het kind uithangen en voor de rest van hun leven de jeugdbewegingsleider spelen.
Nu zit er al zo’n figuur in de politiek bij de CD&V.
Doet me allemaal denken aan de sketch van Urbanus, waarbij iedereen goed weet dat zij de mannen niet zijn die de gaaas doen branden, maar wel de vrouwen (en in het geval van Verhoeven de mannen) ambeteren.

Geen opmerkingen: