Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 juni 2007

De oplossing is nochtans eenvoudig

Ze is zelfs aangereikt door de RTBF. Gedaan dus met die oeverloze koehandel, make believe en kiezersbedrog bij regeringsonderhandelingen.
Het Vlaamse Parlement kan éénzijdig de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen, waarna een administratieve en boekhoudkundige scheiding volgt te vergelijken met Tsjechië en Slovenië of de onafhankelijkheid van Montenegro.
In voorkomend geval kan de hulp ingeroepen worden van de EU, en worden wij van regio tot staat. Meteen hebben we dan heel wat minder parasieten in onze pels, en veel minder ministers, politici, adel ....
Brussel dat al lang niet echt meer Vlaams is, ook niet Waals, maar steeds meer en meer allochtoon, kunnen we aan de Eu afstaan als hoofdstad, waarvan de burgemeester verkozen wordt bij de Europese verkiezingen uit EU kandidaten. De randgemeenten worden dan uitgenodigd via referendum te kiezen of ze bij Vlaanderen of Wallonië willen horen; en wees maar gerust dat de mogelijkheid bestaat dat ze voor het geld Vlaanderen zullen verkiezen.
Natuurlijk kennen we heel wat belangengroepen die dat willen tegenhouden, maar de burger, die zou er alleszins beter van worden.
Vlaanderen Vrij!

Ik kreeg op het Nieuwsblad volgende reactie op bovenstaande post, en natuurlijk vroeg dit om een gepast antwoord, dat u erna kunt lezen:

knettergek
Met zulke uitspraken die kant nog wal raken en al te simplistisch zijn moet je wel knettergek zijn. Enkel een krachtig Belgie geeft ons land welvaart.
john van buyten


Knettergek is een verwijt, geen argument
Een simpele oplossing valt te verkiezen boven een complexe, en op termijn onhoudbare en belachelijke situaties. Waarom moet alles zo complex zijn trouwens? om de advocaten en politiekers te voederen die wat schijngevechten leveren en hun zakken vullen.
Waarom Vlaanderen er beter van wordt :
Er zijn vooreerst de transfers die wegvallen daarmee kunnen de belastingen en de bedrijfslasten verlaagd worden waardoor de consumptie stijgt en de economie groeit. Dit alleen al genereert opnieuw inkomsten via,weliswaar lagere, belastingen en BTW.
We hebben geen koningshuis meer, dat krijgen de Walen cadeau als ze dat graag hebben. We hoeven enkel ons Vlaamse parlement, ministers en kabinetten te onderhouden. Provinciebesturen en gouverneurs worden overbodig ( zijn ze nu al).Dus voor Vlaanderen komen die kosten te vervallen en daarmee kan kunnen de pensioenen en lage inkomens verhoogd worden. Door Vlaanderen enkel nog te laten meewerken aan een Europese legereenheid vervallen heel wat kosten, en vliegt er geen clown meer rond met de helicopter. Zo Wallonië graag haar grenzen openzet voor de Belgische illegalen en asielzoekers, dan houden wij dat niet tegen, want hierdoor daalt dan ook de criminaliteit en het zwartwerk dat in de beurzen van de burger snijdt. Door de lagere (helaas niet onbestaande)Vlaamse corruptiegraad vloeit er veel minder belastinggeld in de zakken van politici en rode partijkassen. Autonome hervorming van justitie en de vereenvoudiging van de wetgeving, kortere procedures in begrijpbare taal.
Als ik nog wat nadenk dan vind ik nog wel een berg argumenten.
Terug naar eenvoud van bestuur, glasnost en perestrojka. Het kan nu allemaal vredevol en in verstandhouding gebeuren, maar gebeuren zal het beslist want dat gaan ze nooit tegenhouden. Wanneer men nog verder knoeit en wanneer men onafhankelijkheid nog langer tegenhoudt des te groter wordt de kans dat het een vechtscheiding wordt of erger.
En U, heeft U argumenten? Of bent U diegene die knettergek is want blijft betalen?
Het is natuurlijk ook nog mogelijk dat u tot die genen behoort die er rechtstreeks of onrechtstreeks hun zakken mee kunnen vullen? Het is toch niet lauter uit sentimentele overwegingen en het geloof in een operettenpastiche zeker?
Vlaanderen wordt vrij, dat weet ik zeker.

Geen opmerkingen: