Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 juni 2007

De groene linkse gewelddadige betogers in Heiligendamm zitten hopelijk vast!

Daardoor zijn ze niet tijdig terug in België om te gaan stemmen.
Geen trein die deze vandalen nog meeneemt.
Geen autostopper die nog wordt meegenomen door een automobilist, want als ze tegen het verkeer zijn dan gaan ze maar te voet.Hopelijk worden ze eerst verplicht de tonnen afval die ze daar hebben laten rondslingeren terug op te ruimen, en worden de gekliste vernielers gedwongen hun vernielingen te herstellen en de schade te vergoeden.
Inmiddels is daar een nieuw milieuprobleem ontstaan. Door al de coke die daar is gesnoven, en al de wiet die daar is gerookt is de lucht nu danig bezoedeld en is er een smogalarm afgekondigd.Door die invloed heerst daar nu een andere soort gekke koeienziekte.Ook moeten bewoners goed opletten op de plaats waar de tentjes stonden. Door de grote hoeveelheid achtergelaten gebruikte condooms riskeren ze uit te schuiven en een been te breken.

Er werd door Duitsland meegedeeld dat de gigantische kosten voor de beveiliging en de kosten van het troep ruimen en het herstellen van de vernielingen en het verplegen van de gewonden zo groot zijn dat men daarmee heel Darfour had kunnen helpen, of voor altijd de gorilla's of de walvissen hadden kunnen redden.De anarchisten hebben er anders over beslist. Ze vinden ook dat ze dat mogen. Het zijn immers agressie en vernielingen en pollutie voor het goede doel... hun goede doelVoor dit doel trekken ze poluerend en reizend met een vernielend spoor naar elk oord op de planeeet om hun favoriete sport te beleven. Dit soort zichzelf democratisch noemend volkje halen hun gelijk niet in het stemhokje maar op de barricades van hun eigen linkse revolutie. En daarvoor mogen wel wat politieagenten in de vernieling worden geslagen.
Zouden ze ook zo'n grote bek hebben in Cuba of Noord Korea bij hun grote vrienden?

Geen opmerkingen: