Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 juni 2007

SPA moet minstens 100.000 € per persoon ontslagvergoeding betalen !!

Analoog aan wat ze bij VW en Opel eisen vind ik dat de vakbonden en personeelsleden van de SPA nu ook minstens 100.000 € ontslagvergoeding moeten krijgen.
Desnoods moeten ze de hele SPA maar platleggen, want dat mogen ze niet weigeren!
De SPA gaat zijn eigen personeel toch niet slechter behandelen dan wat ze eisen van andere bedrijven zeker? Laat ze nu maar eens bewijzen hoe sociaal ze wel zijn, want het is al te gemakkelijk een grote bek op te zetten als een ander moet afdokken. !! Even rekenen 300 x 100.000€ =30 miljoen €.
Ik hoor ze al roepen: We gaan ervoor!


Op mijn post in het Nieuwsblad volgde spoedig een reactie van Vercoutere Denise die ik een pertinente en mooie aanvulling vind op wat ik schreef. Ik kon niet , nalaten deze meteen te plakken aan mijn schrijfsel voor hen die willen lezen.

Het ABVV zal zijn handen vol hebben met de 300 afvloeiingen bij de SP.A. De helft van deze mensen zijn gedetacheerde ambtenaren. Ik stel mij hier toch vragen bij deze ontslagen. 150 van de 300 keren dus terug als ambtenaar naar hun vroegere dienst, waar ze vastbenoemd waren. Werden deze mensen tijdens hun afwezigheid vervangen door tijdelijken ? Dan verhoogd de werkloosheid met 150 man, want deze mensen zullen afgedankt worden. Werden de gedetacheerden destijds niet vervangen? Wie deed dan hun werk tijdens hun afwezigheid ? Straffer nog : wat gaan ze verrichten als ze terugkeren ? Zijn ze daar niet overbodig ? Paars zegt toch dat er teveel ambtenaren zijn ? Normaal gezien waren die 150 allemaal politieke benoemingen. Misschien worden ze nu ook nog gepromoveerd voor bewezen diensten aan de regerende SP.A .

Nog enkele ernstige bedenkingen bij dit alles:

Wat wordt hun opdracht eens terug ondergedoken in het staatsapparaat? Het saboteren van een rechtse regering, zeker als dit er een zou zijn met een partij als het Vlaams Belang of de Lijst De Decker? Op zijn minst terug beginnen met het pad te effenen voor de volgende verkiezingen.
Daarom hebben de machtspartijen nooit afstand genomen van de politieke benoemingen
Dit betekend wel dat ze zelf het gevaar gecreeerd hebben dat bij een echte machtswissel, of een minirevolutie naar een onafhankelijk Vlaanderen gepaard zal moeten gaan met een grote kuis.
De geschiedenis leert ons dat dit steeds diende te gebeuren wilde de nieuwe machthebbers slagen in hun opzet en doelstellingen, en niet verzanden in immobilisme.
De CD&V ( vroegere CVP) weten al lang hoe belangrijk het is de mensen te vormen en indoctrineren via het onderwijs, de klinieken en bejaardentehuizen, de jeugdbewegingen, de vakbonden en mutualiteiten, tot in vakantie en vrijetijdsbesteding toe.

Een nieuwe wending komt er pas wanneer al deze machts- en invloedsinstrumenten worden ontmanteld, en de politisering van de overheid wordt ongedaan gemaakt.

Een CEO gaat zijn taak niet aanvatte terwijl ook de oude CEO nog rondloopt en aan een come back werkt.


Geen opmerkingen: