Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 september 2011

Niet met alle Chinezen, maar wel met dezen.

China schrapt populair tv-programma ‘Idool’ vanwege ‘te westers’ (Express)

"De populaire tv-show Super Girl, de Chinese versie van ‘Pop Idool’, wordt geschrapt omdat het format -waarbij kijkers kunnen stemmen voor hun favoriete kandidaat- te dicht aanleunt bij ‘een westerse democratie’. Dat schrijft de China Daily. De show - die op topdagen 400 miljoen kijkers trok - wordt door de Chinese leiders als ‘subversief’ beschouwd en zal worden vervangen door programma’s over moraal, veiligheid en huiswerk."En ondertussen krijgen wij een islamitische omroep, die nochtans bewezen subversief is, wat mag blijken uit de koran, de preken her en der, en de dodelijke
resultaten van hun toenemende populariteit bij immigranten en geestelijk verdwaalde of zwakzinnige Westerlingen.
Wij mogen echter niet vinden dat die te oosters is, ja achterlijk zoals alle programma's met betrekking tot godsdienst, voor wie wetenschap beter niet zou bestaan omdat die lijnrecht staat tegenover hun creationisme, de goddelijke voorzienigheid, het noodlot; omdat godsdienst het recht op leven in intellectuele en morele vrijheid, de kritische en open geest van kindsaf onderdrukt, en  het leven op aarde ondergeschikt maakt aan een illusie in een hemel, al dan niet voorzien van maagden of rijstpap.

Vorig jaar reed ik een hele tijd met de auto achter een bus van De Lijn waarop een grote affiche kleefde met reclame voor de Groep T-hogeschool in Leuven met op de affiche een Chinees uitziend meisje. Misschien hebben jullie die bus met reclame ook zien rijden.
Ik dacht meteen: "Juist ja , de multicul-diversiteitstoer op, want we hebben niet genoeg interessante gezichten, en misschien niet genoeg Vlaamse studenten, en moeten we zonodig weer worden gebrainwashed."


Zo moet er nu voor alle instellingen en bedrijven, in elk reclamespotje, op elke affiche een gekleurde medemens staan die ook JBC kleren draagt, de juiste cornflakes of pizza eet, en met een laptop of mobieltje omgaat. Eigenlijk moet ik dit niet. Dit soort opgedrongen beelden doen me juist een afkeer krijgen van die merken, en dat is niet uit xenofobie maar om het verlies van onze eigenheid, vanwege het verbeten streven de Vlamingen (ergo de Europeanen) uit te roeien en te vervangen door een mislukte multiculturele maatschappij.
Kunt u zich voorstellen dat een Chinese ( of Iraanse of Zimbabwaans of Indische) school reclame zou maken met op de affiche een blonde blauwogige vrouw van 1meter80 ??
Nee?
Maar bij ons moet het van het diversiteitsclubje dat is opgericht om ons in de goede richting te sturen. Bovendien beoogt dit clubje, nog meer dan nu al het geval is, Chinese studenten te lokken om onze kenniseconomie en onze research te beschermen tegen spionage ! (??)   :o((

De linkse,soft-christelijke en Verhofstadiaanse maakbare maatschappij met de maakbare economie, gedopeerd met de overvloedig sturende leugens zijn het laboratorium waarin wij en onze kinderen de proefkonijnen zijn.
Voor alle levende wezens zijn in West Europa testlaboratoria verboden, dan wel fel bestreden en bedreigd, behalve de proeflaboratoria op Vlamingen (ergo de autochtone West Europeanen). En te weinig mensen en organisaties protesteren daartegen, zelfs Gaia, PETA en Greenpeace niet.

Ieders cultuur, verhaal en geschiedenis is exotischer en dus interessanter dan de onze, en moet opgenomen worden in de onze, ook al zijn ze als water en vuur.
Als wij daartegen protesteren, dan zijn wij gewoon de racisten/xenofoben, en worden we verwenst naar, of dreigen op termijn voor ons reëel, de goelag, het heropvoedingsgesticht (eventueel met koran), en wie weet lobotomie of de gaskamers......
Of wat dachten jullie van verplichte multiculturele huwelijken voor onze kinderen om zeker niet de indruk te wekken een racist te zijn en het regime te willen tegenwerken?
Dit staat ons mogelijk te wachten wanneer we de multicul-hersenspoeling niet stoppen, de trend ombuigen en opkomen voor onszelf omdat we niet als fysieke en psychische slaven willen leven; omdat we trots zijn op onszelf op onze prestaties en verdiensten, en die van onze ouders en voorouders.

Het lijkt me niet meer veraf  dat het altijd aanwezige geweld,  de plundering, het vandalisme en de brandstichting bij linkse betogingen en tijdens allochtonendemonstraties en -relletjes, weldra zullen beantwoord worden door groepen autochtonen, jongeren vooral, die de territorium- identiteits- toekomst- en welvaartsdiefstal niet langer pikken.
Hoezeer ik dit altijd wou voorkomen, ik noch anderen zullen dit, zonder dringende drastische bijsturing kunnen verhinderen.

Klinkt dit dramatisch?
Vergelijk dan met de methodes van de regimepartijen, gedoogd en gesteund door de EU: de uitsluiting via een cordon uit de democratie, de uitsluiting uit het debat, de media, de opinie, het onderwijs, de carrière en zelfs een economische boycot, voor hen die zich verzetten tegen de productie van de grijze eenheidsworst.
Klinkt het futuristisch overdreven?
Bedenk dan dat de 'Reis naar de Maan' van Jules Verne,'Big Brother' uit de roman 1984 van Orwell, ja zelfs 'Het Monster van Frankenstein' realiteit werden, en nog niet eens zo lang na hun verschijnen.

Maar waarom wordt door machthebbers zo vastgehouden aan het utopische multicul samenlevingsmodel terwijl iedereen die exacte wetenschappen en technologie heeft gestudeerd weet dat de sluizen pas open mogen als het water langs twee kanten even hoog staat?
Waarom wil men binnen een onmogelijk korte tijd in de bestaansgeschiedenis van de planeet en de mens, een grote smeltkroes maken van metalen die niet samensmeltbaar zijn, en welzeker niet kunnen zijn? Wie wil de gedroomde globalisatie waar iedereen, economisch idealiter, zijn tanden poets met Colgate, waar dezelfde cornflakes kunnen verkocht worden ( en straks Soilent Green), en waar volgens het 'Flower Power ideaal' : everyone needs to love everyone. Eigenlijk: MUST love everyone!

En wat met het begrip diversiteit dat ze toch zo graag (en dan vooral links) in de mond nemen? Hun politiek is er één die juist de diversiteit in de wereld bedreigt en kapotmaakt dunkt me. Diversiteit is niet het eerste woord dat door de molen van de brainwash-brigade werd vermalen voor hun doel, niet het enige dat zal worden kapotgemaakt.

Het is een feit dat er steeds meer feitelijk onverkozen machthebbers hier en de EU ( gecoöpteerde senatoren en parlementsleden, gouverneurs van provincies en nationale bank, directeurs van spionnencentra, regeringen en ministers in lopende zaken, president Dweil, enz.) maar makkelijker kunnen regeren over een hoop mensen zonder identiteit die allemaal hetzelfde willen en denken omdat hun dat zo werd ingeprent, die makkelijk stuurbaar en manipuleerbaar zijn.
Het is voor machthebbers prettiger en makkelijker wanneer de mensen applaudisseren wanneer ze voorbij komen gereden in een energieverslindende limo, terwijl de rest dringend en dwingend aangeraden wordt zich met de fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen. Dan hoeven zij alvast nooit meer in de file te staan.

Jullie merken het beste kijkbuiskinderen, wanneer jullie naar de media- en VRT-uilen luisteren geloven jullie straks ook de fabeltjes.
Vergeet ook niet en bedenk:

We zijn vrij tot op het moment dat we kiezen, van dan af controleert de keuze de kiezer.

Moeten we dat niet dringend verbeteren?

Geen opmerkingen: