Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 september 2011

Gepukkelpopt en gemazeld

Ik ontving volgend artikel van een vriend dat hij de geïnteresseerd lezer niet zal willen onthouden. We weten nu weer wat meer, al hebben ze dat bij de socialisten nooit graag
Mijn dank voor de zeer betrouwbare tip.
Ik heb het als een foto moeten uploaden en plaatsen vandaar volgende gebruiksaanwijzing:
Om dit stukje goed te kunnen lezen: 2 maal klikken met de muis op het artikel en de ganse tekst wordt zichtbaar. Eventueel nog eens te vergroten met de zoomfunctie.

Geen opmerkingen: