Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 september 2011

Faciliteiten in de grondwet = uitbreiding van Brussel en verfransing !!!

Er is nog wel niets ondertekend en officieel, maar de laatste berichten zijn al ronduit alarmerend. De Vlaamse partijen met de Tsjeven op kop zouden belangrijke en onomkeerbare toegevingen doen aan de Franstaligen om BHV te splitsen en zo in het regeringszadel te blijven. Bovendien verplaatsen ze een deel van de problemen tot na de volgende Europese verkiezingen.(stel je voor dat er geen EU verkiezingen konden plaatsvinden tijdens de ambtstermijn van president Dweil)
Dit zijn dan geen Vlaamse partijen , dit zijn dan verraders, en we moeten de V dan uit hun namen verwijderen.
Volgens wat om ca. 22 u op 15/9 bekend werd:
De compensaties voor de splitsing van B-H-V worden beperkt tot de zes faciliteitengemeenten.

Zo krijgen die inwoners twee kieslijsten: een van Vlaams-Brabant en een van Brussel. Ze kunnen dus kiezen op welke lijst ze stemmen. Dat recht wordt in de Grondwet verankerd.

Eigenlijk komt dit neer op een uitbreiding van Brussel want alle Franstaligen die er nu wonen en diegenen die er bij zullen komen zullen op Brusselse lijsten stemmen waardoor de verfransing nog meer en sneller toeneemt. We hebben daarmee zes nieuwe enclaves, zes nieuwe besmettingshaarden

Ik wist dat de Tsjeven ons mee zouden rollen, zo zitten ze nu eenmaal in elkaar. Maar bij een onafhankelijkheid van Vlaanderen behouden wij ons het recht om dit alles te vernietigen en de verfransing terug te draaien
 
Ik roep iedereen op om te komen betogen in Linkebeek op  18/9/2011  om 11 uur !
Ik zal er zijn!
 
Praktische richtlijnen: http://www.dwarsdoor.be/thuispagina3.php 
 

2 opmerkingen:

lucky9 zei

ik zal er ook zijn.

A. Griffon zei

Ik heb je gemist, misschien omdat er meer volk was. Of ben je toch niet gegaan? Ik had je tel nr niet in mijn GSM.
5500 betogers: 3 miljoen te weinig.