Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 september 2011

Voor wie daar mocht aan twijfelen: De Vlaming wil verkiezingen !

"Als die onderhandelingen mislukken, moeten we wel niet naar verkiezingen gaan, (...)(En voor wie daar mocht aan twijfelen: Bart De Wever vindt dat ook). Omdat alleen al met de aankondiging van die verkiezingen we volop riskeren weerloos te worden overgeleverd aan de financiële markten. Omdat ook die monsterscore de Belgische grendels niet breekt. Omdat er ook zoiets bestaat als verantwoordelijkheid tegenover de mensen", schrijft Siegfried Bracke op zijn blog.

Maar ook Bart De Wever spreekt een andere taal  wanneer hij beneden de taalgrens vertoeft en niet alleen omdat hij dan Frans kwekt.
Daar wil hij belgië behouden en de politieke kaste en de postjes redden:
600 parlementairen, 60 ministers en al hun kabinetten, de gewesten en regeringen, en al hun politieke instellingen, hun politieke en financiële belangen die de Vlamingen, maar ook de succesvolle Franstaligen zullen blijven melken. Haast 60% belastingen kost deze wansmakelijke grap (zonder de BTW, accijnzen, roerende voorheffing,, successierechten en andere directe en indirecte taxen meegerekend, die daar nog bovenop komen) .

Zo, de NVA zijn niet voor een republiek, niet voor een splitsing, niet voor onafhankelijkheid dus!
Dus voor het voortbestaan van de monarchie, voor een samenblijven en dus voor het inherent eraan verderzetten van transfers, voor wanbestuur, politiek cliëntisme, politieke benoemingen en een de defacto doch minder zichtbare verdere verfransing. Ja, dat is de realiteit die gaat verdergezet worden samen met deze politieke draak.

Willen ze geen verkiezingen omdat ze al gekocht zijn door koning en belangengroepen die over macht en geld beschikken ? Omdat ze al geïnfiltreerd zijn door politieke oportunisten als Bracke en anderen, samengeklit na een storm en met de bedoeling het Vlaamse front te ondermijnen. Omdat ze al op het EUSSR matje tot de orde zijn geroepen? Bracke is een linkse beliscistische mol in het Vlaamse kamp, dat is wel zeker.
Ook hij voert nu de retoriek van de financiële speculatie om zijn woorden en ideen kracht bij te zetten, terwijl iedereen toch wel zal beseffen dat we beter af zijn zonder een bedriegend en corrupt 'Griekenland' aan ons been

Na een eventuele regeringsvorming met verraders, zie ik Bracke, Bourgeois en anderen nog overlopen en een gecoöpteerd of gecreëerd postje invullen, eventueel bij de EUSSR.
Misschien geeft men de NVA-ers toch posten in een nieuwe federale regering in ruil voor het aanpassen van het Vlaamse regeerakkoord en een herschikking van de Vlaamse regering? In ruil voor een 'regeling' rond Brussel, BHV en het nodige Vlaamse geld en grondgebied?
Met lui als Bracke, en de regimepartijen als de supertsjeven, de Verhofstadtsimplisten en de alles-gratis-linksen kennende, is alles mogelijk.

Bracke wilt geen verkiezingen???? 
Ik wil verkiezingen!!  De burger Vlaming wilt verkiezingen!!!!
Dat is de burger zijn recht dat hem niet mag ontnomen  worden door bange politici. Dat is zijn recht op verdediging tegen de diefstal en de geraffineerde corruptie, en de enige democratische keuze.

Ik stem alleszins voor een politicus die radicaal de splitsing van dit onland nastreeft. Daartoe moeten de radicaal Vlaamse politici zich dringend verenigen in het grootste front ooit. Niet noodzakelijk binnen 1 partij, maar binnen elke bestaande partij, en binnen nieuwe partijen die in hun naam Vlaams willen dragen.
Dit land plakt aaneen met spuug en wanbeleid, en de prijs die we daarvoor betalen als belastingbetaler is zoals hierboven aangegeven, en door iedereen makkelijk na te rekenen, veel groter dan mensen zich realiseren.
Elke voorbije en toekomstige belgische regeringsramp zal door de Vlamingen betaald worden, want de anderen hebben geen spaargeld en leven van een geldtransfusie. 
Basta Di Rupo! Basta en barst belgië!

Geen opmerkingen: