Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 september 2011

Lucratief een puinhoop in een scheve toren van Babel creëren. WEG MET TSJEEFTJENIË ! - WEG MET DE VERKWISTONOMIE!

Leterme vertrekt dus binnenkort naar een topfunctie bij de OESO. http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1077546/premier-leterme-eind-dit-jaar-adjunct-bij-de-oeso.aspx?cmt=all#
Hij volgt hiermee de EXIT-pijl zoals Inge Vervotte. Daarom slepen de gesprekken misschien zo lang aan, om iedereen de tijd te geven .... de lobby-sollicitaties elders af te ronden, hun lange arm en invloed nog ultiem aan te wenden.
Alle politici voelen de bui hangen en weten dat het schip hier op de klippen loopt en dat zij ervan de stuurlui waren. De regimepartijen, CD&V op kop, hebben Vlaanderen laten koloniseren of als wingewest laten gebruiken om eigen belangen en macht te verzamelen. Nieuwe kleurrijke kolonisatoren komen ons bovendien niet verrijken maar naar de middeleeuwen brengen. De gouden tijd met 600 parlementairen 60 ministers en allerhande postjes is ook voor de tsjeven duidelijk voorbij, Vlamingen zijn immers hun eeuwige gesjacher, hypocrisie en leugens kotsbeu. Maar het is zelfs nu, nog steeds mogelijk dat ene Wouter Beke grondgebied, rechten, en geld van Vlamingen aan het weggeven is in ruil voor postjes zoals ze dat al zolang ik leef deden. Dat was altijd het konijn dat ze uit hun hoed toverden om 'het land te redden'. Ze konden regeringen vormen dank zij 12 miljard Euro jaarlijkse transfers naar de Franstaligen, zonder de flits- en verkeersboetes enz er  bij te tellen. Maar de Vlamingen willen nooit meer door hun worden gered! Weg met Tsjeeftjenië ! Weg met de Verkwistonomie!
Stemmen op de CD&V is gewoon achterlijk, schijnheilig,wollig en ouderwets kiezen en dus dom. Iemand die straks nog publiek durft vertellen dat hij voor de tsjeven stemde zal nu wel worden uitgelachen.
Zij die nog steeds bij de regimepartijen zweren zijn er wellicht van afhankelijk en dus gekocht. (Eigenlijk zoals de PS aanhang in Wallonië).
Ook de burgemeesters en mandatarissen overal in Vlaanderen, enkele uitzonderingen daargelaten, treft immens grote schuld voor de uitbuiting en de politieke financiële en organisatorische situatie van Vlaanderen. Nooit hoorde men ze met een gemeende dreigende stem en vinger wanneer Vlaamse belangen werden geschaad en wij de rekeningen moesten betalen, wanneer justitie, financiën, en OCMW-kassen om zeep werden geholpen.
Voor deze medeplichtigheid door zwijgen en immobilisme verdienen ze om nooit meer verkozen te worden.
'Goed bestuur, en 'voor de mensen'? Pure misleiding, goedkoop populisme, ja leugen en bedrog. De regimepartijen hebben ons inderdaad de justitieknoeiboel nagelaten,de hoogste belastingen ter wereld,de enorme overheidsschuld, de sociale muticul-plundering, een gekelderd onderwijsniveau, een enorme toename in criminaliteit, de hoogste energieprijzen, duizenden corrupte structuren via politieke vzw's en bedrijven enz. enz.

En nu verkassen die bandieten naar de OESO, naar Europa, naar UNO, UNESCO, NAVO, IMF en weet ik veel ( er zijn er immers te veel). Is dit niet eerder om bang  te worden i.p.v. trots want straks flikken ze met de wereld wat ze hier al deden: Een puinhoop in een scheve toren van Babel creëren en toch dik poen scheppen. Drievoudig gevaarlijk dus.

 
Er moeten toch ergens in dit land of op de wereld eerlijkere en competentere mensen dan Leterme rondlopen die we kunnen afvaardigen?
 
Volk word staat! 

1 opmerking:

Fee zei

Prachtig artikel Griffon, goed geschreven en waarachtig waar!

Proficiat en nog meer van dat a.u.b.

Met zulke waarheden draag je zekerbij aan het wakker schudden van de goedige Vlaming. Het is voorbij,de arrogantie van de Walen slikken we niet langer. Tijd voor ACTIE, en wel NU, NU, NU!!!