Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 september 2011

Als het mocht om in de kerk te zingen...

Het gebeurde wel in de VS, maar het had ook hier kunnen gebeuren. Ik had er bij het lezen van de titel moeite mee om het te geloven tot ik las dat er video-opnames van bestonden. De maatschappij met haar overbevolking, waar alles in leven wordt gehouden, wordt steeds zieker, is niet alleen mijn conclusie.
Niet dat het vroeger niet gebeurde, evenmin omdat dit soort berichten ons nu kunnen bereiken. Iedereen merkt toch sinds jaren objectief dat misdadig afwijkend gedrag ook bij ons meer en meer voorkomt

"Een Amerikaanse moeder uit Ohio is aangeklaagd voor de verkrachting van haar eigen zoontje van amper tien maanden. Ashley Jessup (24) filmde haar misdaden ook en mailde de beelden naar haar vriend. Ze riskeert levenslang.

Jessup mailde de video naar haar vriend in Battle Creek, Michigan, waar diens ex-partner het vreselijke materiaal kon onderscheppen en de politie verwittigen.
De Amerikaanse wordt nu beschuldigd van twee verkrachtingen, van het in gevaar brengen van een kind en van het verspreiden van seksmateriaal met een minderjarige. De aanklacht voor verkrachting kan haar levenslang kosten. (jv)"
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1317299/2011/09/11/Moeder-verkracht-zoontje-van-tien-maanden.dhtml#reageerTag


Als dit waar is en gestaafd door harde bewijzen, dan moeten ze die vrouw effectief steriliseren en haar clitoris wegnemen. Wreed zult u zeggen, maar zij die dit vinden zijn wel bereid om nieuwe slachtoffers te laten maken, ook om steeds duurdere gevangenissen te bouwen. Seksuele delinquenten zijn met medicatie of therapie niet geneesbaar tenzij men ze platspuit natuurlijk. Zo ook voor bewezen mannelijke kinderverkrachters: fysieke castratie. Ze zijn dan geen gevaar meer voor anderen en zichzelf en niemand merkt het zolang ze hun broek niet uitdoen?
In religieuze kringen zou castratie het celibaat doen naleven en was het niet zover gekomen met het misbruik door 'heiligen' die de kinderen tot zich willen laten komen.
Dat castratie tot vorige eeuw toegepast werd bij kinderen opdat ze hun jongensstemmetje zouden behouden en zodoende voor kerkelijke rituelen en gezangen konden dienen (de laatste castraat Alessandro Moreschi overleed in 1922), is één zaak; maar wat ik me altijd heb afgevraagd is : als de kerk dit wel deed gebeuren bij kinderen, waarom hebben ze het dan nooit toegepast op de 'herders'? Ik vraag me af welke zieke geesten kinderen castreerden of ze ertoe overhaalden het te laten doen? Bij mij zijn er twee gouden nooit te overtreden regels in omgang met kinderen: men blijft van hun piemel en hun hersenen, behalve om ze te wassen en om ze te leren zelf te denken, te weten en te ondernemen.
Lees wel dit is geen pleidooi voor preventieve castratie van de clerus, wel een om in eigen boezem, hersenen en verleden te kijken. Zich verontschuldigen zal in mijn ogen nooit genoeg zijn.

Castratie gebruikt men al eeuwen ook bij agressieve en seksueel vervelende honden, bij paarden, varkens en stieren. Daardoor worden ze handelbaarder en minder agressief. Anders zouden er bvb veel huisdieren een spuitje of een nekschot krijgen en vielen er veel meer doden bij de boeren, denk ik, weet ik. Misschien is dit ook een straf en een oplossing voor de recidive geweldscriminelen. Ze zullen dan wel twee keer nadenken alvorens in hun oude gewoonte te vervallen, tenminste als ze psychologisch of penitentiair behandeld kunnen worden, voor de overige harde kern is deze straf dus gepast.
Het mag toch niet zo zijn en worden dat enkel de slachtoffers en brave burgers gestraft worden, wat nu steeds meer gebeurt. Bovendien betaalden zij met belastinggeld politici, een gerechtelijk apparaat en politie om hen tegen criminelen te beschermen. En de slachtoffers zijn voor het overgrote deel vrouwen en kinderen,... onze vrouwen en onze kinderen. En hoeveel pedofiele priesters zijn er in dit land al voor de rechtbank verschenen EN gestraft???

Gaan we naar een politiestaat zegt U?
Een politiestaat,dat is iets anders, die kennen we nu al. Daarin worden mensen in vergelijking voor 'bagatellen' proportioneel te zwaar veroordeeld of geviseerd: verkeersboetes, opinie'misdrijven'(?), faillissementen, belastingachterstal, ....
Daarin worden mensen keuzes opgedrongen als een veggiedag of halalvoedsel, is er een spionnencentrum als het CGKR actief, leert men de kindjes zwaaien met vlagjes als de koning komt.
Daarin hangen er duizenden camera's op straat waarmee men amper criminelen  kan herkennen en nog veel minder er eentje vat omdat zijn privacy geschonden werd. De camera's hangen er wel voor diegene die zijn huisvuil niet correct op straat zet, die zijn hond een drol laat leggen, die weggegooid voedsel uit een container hoopt te recupereren. Niet dat dit , kortom voor de mensen met papieren, met een baan, een inkomen of eigendom. Niet voor mensen zonder papieren, zonder baan, zonder geld, maar die het wel willen, echter zonder moeite. We leven haast in een land als Straks leven we in een land als

Voor sommige zware criminelen helpt alleen de doodstraf om de maatschappij  te beschermen, en het verhinderd bovendien dat ze hun slechte genen kunnen doorgeven.
Ja maar, " Wat als er eens iemand ooit onschuldig de doodstraf zou krijgen" denkt u wellicht?
Dat is inderdaad een risico dat zou bestaan, dat zou heel erg zijn, en dat moet vermeden worden. Maar het is vele malen kleiner dan de aantallen nieuwe slachtoffers en doden die vallen wanneer dit uitschot terug op straat geraakt. Blijkbaar zijn tegenstanders van de doodstraf bereid om een veelvoud aan brave burgers de dood in te jagen. Dit is geen waanbeeld dit zijn harde feiten.
Beter is het om justitie zodanig te hervormen dat het veel eerlijker en efficiënter wordt in de bestrijding van delicten. Nu wordt iedereen advocaat of rechter doordat hij zijn prof en zijn lievelingslectuur napraat, niet omdat hij het systeem wilt veranderen. Zo ook praten advocaten en juristen zittende rechters naar de mond. Maar ook de corrupte politici, en populistisch links en wollig christelijk dulden geen tegenspraak, morrelen en prutsen hoogstens wat aan de rand, ook al werd hun falen al honderd keer, dus niet alleen op het vlak van justitie, in hun gezicht gegooid, (elektriciteitsprijs en distributie, immigratie en multicul debacle, afbraak van het onderwijsniveau, de staatsschuld door subsidie- en gratispolitiek enz...), enkele uitzonderingen daargelaten.

Dat de doodstraf of castratie niet zouden afschrikken? Vergeet dat maar. Trouwens wie zegt zoiets?
Waar zijn onze mensenrechten vraag ik me vaak?
Ik, noch mijn familie, willen niet naast pedofielen en moordenaars wonen.
U wel??

Geen opmerkingen: