Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 januari 2011

Springen of niet springen?

Laatste nieuws met video in de e-kranten:
Volgens amateurschilder Marc Eyskens, leerling van zijn vader die de chaos en onderdrukking van Vlaanderen mee vorm gaf en de Vlamingen hielp melken, zou de NVA moeten verzaken aan zijn beloften en agenda en ook een tsjevenpartij worden. Zelfs de CD&V-burgemeester Michel Doomst van Gooik, die wel BHV wou splitsen, maar enkel in woorden, zoekt nu mee de belgische tsjevenoplossingen en rept met geen woord meer over BHV en de Vlaamse zaak.

Laurette Onckelinx vraagt om moed vanwege de NVA om haar kiezers te verraden zoals alle regimepartijen hen al voordeden.

Word staatsvrouw Laurette en neem uw verantwoordelijkheid door te springen!
Heeft Wallonië dan geen vertrouwen, geen zelfvertrouwen, geen toekomst meer zonder Vlaandern. Hebben jullie koud- en warmwatervrees? Vrezen jullie voor jullie persoonlijke baantje en inkomen en de toekomst van het operettecircus in Vlaanderen?

Of zal het nooit genoeg zijn wat Vlamingen afstaan in geld en zweet, en zal het altijd en voor eeuwig gemolken blijven?
Willen jullie met de verfransing verder gaan en de taalgrens en faciliteiten steeds noordelijker opschuiven?
Nee Laurette, wij willlen niet meer door jullie genaaid worden! Nooit meer!

Waarom wordt er door CD&V en de andere regimepartijen niet opgeroepen om moed te tonen en te onderhandelen over splitsing, zoals de Franstaligen ook altijd appeleren aan de moed van Vlaamse politici om ons nog maar eens te verraden? Alleen NVA moet moed tonen en springen, ogen toe, recht de afgrond en in de slangenkuil van macht, intrige, geld, misleiding en verraad!
Die sprong in de gifkuil zou uiteindelijk op korte termijn haar dood betekenen want de Vlamingen zijn het echt, maar dan ook ECHT, spuugzat.


Er wordt door de Vlaamse regimepartijen en coryfeeën zelfs niet om moed gevraagd aan de franstaligen om de financieringsverantwoordelijkheid te dragen voor hun economische chaosplannen en hun hangmatsocialisme dat niet conjunctureel is maar structureel, evenmin voor het resultaat van de ononderbroken PS-corruptie en fraude? En voor Milquet, Reynders en Maingain la même chose!

Geen opmerkingen: