Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 februari 2011

Slim volkje?

Dat Bart De Wever niet op het verzoek uit mijn vorig artikel zal ingaan wordt mij duidelijk na het lezen van het artikel van Filip De Man dat op zijn blog verscheen.

Dat Bart tot in den treure toe blijft onderhandelen met de duivel, bereid is om aan deze veel concessies te doen in ruil voor een langer leven, is omdat hij geen alternatief heeft, behalve onderhandelen met het Vlaams Belang. Dat lieve kijkbuiskinderen blijkt uit oudere gebeurtenissen en recente uitspraken van hem in  'de boekskes'.
Voor hen die het Vlaams Belang inruilden voor de NVA mag het rode lampje  branden. Straks vormt hij/NVA coalities met om het even wie, zoals ze dat ook in het Europees Parlement doen met pedofiel Cohn Bendit en Groen Links. Straks gaat hij niet alleen belgisch door de knieën maar ook Vlaams, ook Antwerps.
Straks hebben we met Bart nog een snellere shariastad dan we al dachten, want nog liever regeert hij met zijn echte vijanden dan met diegenen die zijn vrienden hadden kunnen zijn.
Het Vlaams Belang zal het misschien op eigen kracht moeten doen, desnoods via verdere opositie, en de Vlaming zal tot hij tot inzicht is gekomen geen vrije staat kennen.
Ik kan niet zeggen dat Vlamingen een slim volkje zijn, helaas niet.

Keel oversnijden http://www.filipdeman.be/1/1219/


01.02.2011 11.28u - Vorige maand heb ik het nog gezegd op clint.be: De Wever wil voor zichzelf de burgemeesterssjerp van Antwerpen en alle andere bekommernissen zullen daar moeten voor wijken.


Redenen te over:


1. De Wever houdt helemààl niet van de Belgische politiek. Hij kon als lijsttrekker van de grootste partij het premierschap opeisen en deed dat uitdrukkelijk niet. Nota bene de PS’er Di Rupo kreeg van hem de ‘16’ aangeboden. De Wever wil bij mijn weten ook geen gewone minister worden in een federale regering.


2. Hij haat het Vlaams Belang. Toen hij zo’n tien jaar geleden - de NVA haalde in de peilingen de kiesdrempel niet meer - tevergeefs de top van het Vlaams Blok aanklampte, voelde hij zich diep vernederd. Kenners van het ‘Diagnostisch Handboek Psychiatrie’ begrijpen tot wat dat allemaal kan leiden, zeker als men z’n razernij kent ten tijde van de overstap van ‘zijn’ Marie-Rose Morel naar het VB. Overstap die dan nog bewerkstelligd werd door zijn Antwerpse aartsrivaal Filip Dewinter.


De voorbeelden van De Wever's aversie zijn legio: eind vorig jaar verklaarde hij aan z'n vrienden van Humo (21.12) dat hij “het Blok” heeft doen afkalven en dat was - steeds volgens De Wever - “het mirakel van mijn politieke leven”. Nog in datzelfde linkse weekblad probeerde hij dan schaamteloos die ‘prestatie’ electoraal te verzilveren bij het eerder linksgerichte lezerspubliek van Humo: “Ik vind dat ik daar te weinig credits voor krijg”, kloeg De Wever.


3. Als hij in oktober van volgend jaar voor het bemachtigen van de Antwerpse burgemeesterssjerp moet kiezen tussen Dewinter en Janssens, kiest hij ongetwijfeld voor de linkerzijde. Men vergete niet dat hij niet alleen een podium krijgt in de linkse Humo, maar dat hij evenzeer mag schitteren in het al even linkse krantje De Morgen en diens cloon De Standaard. Vandaag blijkt zijn haat tegen het Vlaams Belang voor de zoveelste keer in De Morgen: het doel van De Wever bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is "De keel van het Vlaams Belang-monster in Antwerpen oversnijden". Meneerke verklaart daaromtrent zelfs protserig dat hij in 2012 een "afspraak heeft met de geschiedenis".

En dat zou de spreekbuis moeten vormen van de rechtse meerderheid in Vlaanderen?


Die Baes Ganzendonck zou Vlaanderen moeten redden?

Kijk wat de 'verdiensten' van De Wever betreft trouwens ook nog eens op http://www.filipdeman.be/1/1210/.

Geen opmerkingen: