Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 februari 2009

5 Haiku's per jaar en enkele citaten uit een goed boek zijn niet genoeg.

Meestal zet ik hier geen artikel dat verscheen in Angeltjes. Het is water naar de zee dragen, want vrijwel iedereen die hier terecht komt is vrijwel zeker ook een trouw bezoeker van Angeltjes, of zou dat moeten zijn. (Daarom de koppelingen in de naam, en onderaan de blog bij favorieten)
Nu maak ik eens een uitzondering voor een uitstekend artikel dat Savat schreef, een soort open brief aan Herman Van Rompuy eigenlijk.
Omdat mijn reactie daarop tamelijk uitgebreid was, die als een aanvulling of bijkomende visie schreef, plaats ik het ganse artikel hier nu wel.

Is dit een land besturen, mijnheer Van Rompuy ?
Dag Mijnheer Van Rompuy,
Ik weet dat u er tegen uw zin aan begonnen bent, na de afschuwelijke afgang van Yves Leterme, maar u wekte al vlug de indruk dat het eerste-ministerschap u wel lag. U bent een plichtsbewust man, u kan afstandelijk zijn, geestig zelfs en u bent intelligent. En u houdt uw ambities binnen redelijke perken.
U bent bijna een uitzondering in de wereld van de politiek. Waarom bent u niet verzeild in het bedrijfsleven of in het bankierswezen ? U zou beslist niet de arrogante hebzucht van Graaf Lipmans geëvenaard hebben. Met uw ascetische uiterlijk bent u net het tegendeel van die fielterige edelman.
Kortom, niettegenstaande u een trouw lid bent van de tjevenclub heb ik toch een zeker waardering voor u. Of moet ik nu al schrijven "had" ?
U heeft geen regeringsploeg overgenomen van uw voorganger maar een krabbenmand, met scharrelende, graaiende en onbeheersbare egotrippers. U bent daar niet tegen opgewassen, want u speelt zelf in een hogere klasse. Alweer een compliment. Binnenkort ben ik al mijn lezers kwijt en moet ik een tjevenblog beginnen.U kijkt met een zeker dédain neer op de ruziënde en intrigerende ministers en staatssecretarissen die zichzelf verheffen tot kampioen-politiekers-voor-de-eigen-zaak en u laat ze in hun drabbige omgeving krioelen.
Dat is niet goed voor het land noch voor uw beleid maar uw opdracht is vooral het schip niet laten kapseizen en zoveel mogelijk herstellingswerken uitvoeren aan de gehavende reputatie van uw partij. Bovendien wordt de wereld ondersteboven gehaald door de onverantwoorde geldjacht in Wall Street die bijna àlle internationale, commerciële banken in hun blootje heeft gezet : geld is plots duur geworden. De financiële instellingen die er voorheen wuft mee pronkten, zijn nu gierig als Scrooges. Ze eisen het belastingsgeld van de burgers op bij elke regering die de wereld telt, regeringen die zelf op zoek moeten in het buitenland om geruststellende waarborgen te kunnen verlenen.
Zo is de financiële en economische werkelijkheid van dit ogenblik toch, Mijnheer van Rompuy ? Ik overdrijf niet. En daar moet u, met uw mand vol krabben onder de arm, mee omgaan. U heeft bovendien de grote pech, dat uw Financiekrab een onvoorstelbare flierefluiter is, die er zich juist niets van aantrekt. "Oewe zien oewel" of "Het is lastig", zijn zowat de standaard-antwoorden van Didier Reynders die regelmatig honderden miljoenen verkeerd telt, naast de schatkist in de put gooit, of doorschuift naar een volgende periode. Er is toch geen krab die er meer van af weet dan hij.
Deze week wordt vastgesteld welk tekort er zou kunnen zijn op de lopende begroting. Alleszins meer dan 3%, dus meer dan 10 miljard euri. Ik gok op 12, dat is bijna 500 miljard frank. En wat zegt de Financiekrab terwijl u, Mijnheer van Rompuy, goedkeurend knikt : "oewij gaan niet besparen, oewij schrijven de cijfers oep en oewij zien oewel".
En zo verliest u mijn achting, ik schreef bijna, u verliest mijn krediet, maar in de omgeving van de Financiekrab, is dat een gevaarlijke uitdrukking.
U bent tegen uw zin begonnen (en tegen die van velen) aan het premierschap maar eens u aan het roer staat, moet u vooruit. Het is een schande dat u niet eens de moed opbrengt om drastisch te snijden in de uitgaven van deze regering. Uw oorlogskrab was deze week op de Zuidpool om een compleet nutteloos prestigeproject te laten invriezen en ondersneeuwen. Zo zijn er duizenden verborgen uitgaven in uw federale begroting, waar wij mogen voor opdraaien, terwijl handel en nijverheid van het land B in de soep gedraaid wordt en duizenden hun werk verliezen.
Zet uw krabbenmand overboord en doe wat de burgers van u verwachten. Dag, Mijnheer van Rompuy.
Savat


Bravo Savat.
Dit is zowat het mooiste artikel dat je voor Angeltjes schreef.
Alleen op het einde lijkt het wel dat Van Rompuy nog een alternatief zou kunnen zijn voor de burger, en zien mensen het strraks nog wel zitten om voor die man te stemmen. In zijn kielzog varen alle echte tjeven want de stemmetjes worden verdeeld onder alle aanhangers.
Eén intellectueel in een partij is niet genoeg, en straks loopt hij bovendien nog naast zijn schoenen omdat hij als zodanig wordt opgehemeld.
Er is meer nodig dan 5 Haiku's per jaar en enkele citaten uit een goed boek om voor Vlamingen goed genoeg te zijn.
En beslist is Herman ijdel, slimme mensen mogen dat ook een beetje zijn, maar ook geoefend bescheiden in bewust een low profile; want waar zat hij de voorbije 40 jaar om richting te geven aan de V van de CD&V, de Vlaamse zaak? Zoveel stempel heeft hij niet gedrukt op de politiek, en zijn Vlaamse reflex had nooit de bovenhand, zeker niet wanneer er ook moest gekozen worden voor de postjes en de macht van de vrienden.Hij was voor de CD&V zowat de laatste die een reddingsboei kreeg die aan hun "duikboot" was blijven hangen.
Een aantal collega tjeven hangen er mee aan te dobberen, maar een groot aantal zal hetzelfde lot ondergaan als de spreekwoordelijke muizen.
Ze zullen de volgende verkiezingen meer dan ooit moeten rekenen op de stemmen die zij via jarenlang dienstbetoon kochten, dus van diegenen die hun baan, inkomen en toekomst te danken hebben aan de politieke macht die de tjeven altijd al hadden in scholen, welzijnszorg, klinieken, vakbonden, vrouwenbewegingen, parastatalen, jeugdbewegingen enzovoort.

En er is natuurlijk Kris Peeters, het tweede paard waarop de CD&V wedt.
Zijn oppositie tegen het federale lijm en plakwerk van Van Rompuy toont meer dan ooit de schizofrene aard van die partij, haar dubbele agenda, haar wollige karakter haar onderdanigheid aan de twee historische klassen van Adel en de kerk van Daneels die graag uitpakken met een mondje Frans of een tweetalig foldertje in Vlaanderen.
Maar er daget wat in het noorden, en dat ziet er uit als ontij en onweer voor de CD&V.
Heeft iemand enig idee hoeveel macht en postjes er verloren gaan bij een verkiezingsnederlaag met daling van 5 a 10 %?Veel honderden banen, en de hoeveelheid macht die verloren gaat is jammer genoeg niet meetbaar maar dubbel zo pijnlijk, en wellicht niet heroverbaar.
Misschien zijn Van Rompuy en Kris Peeters wel geïnteresseerd om over te stappen naar het Vaams Belang??Nee we beloven hen geen postje, we veranderen onze naam niet, en hun lidkaart moeten zij zelf kopen.

Geen opmerkingen: