Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 februari 2009

Wat is de toekomst van Agnes?


Agnes Pandy, in 2002 veroordeeld tot 21 jaar cel voor medeplichtigheid aan zesvoudige moord op haar familieleden, komt weldra vrij. De strafuitvoeringsrechtbank in Brussel neemt nog deze maand een beslissing. Agnes is nu 51 jaar. Dat is twee jaar per moord.
Pandy zat vijf jaar in voorhechtenis en heeft ruim éénderde van haar straf uitgezeten. “Er is geen enkele reden meer om haar nog langer vast te houden”, zo luidt het.

Welke oenen laten dit luiden? Wie beslist dit voor ons?

Haar advocaat Walter Muls: "Eigenlijk moest ze al lang vrij zijn", zegt hij.
Voor ze vrijkomt moet ze wel kunnen aantonen dat ze een onderdak heeft en in haar eigen levensonderhoud kan voorzien, zo wordt gesteld

En wie gaat haar een huis verhuren, behalve het OCMW, en wie zal in haar levensonderhoud voorzien, haar een baan verschaffen? Kent iemand een werkgever voor haar? Wie wilt haar als buur? Moeten wij nu geloven dat ze ongevaarlijk is?

Dat mens had de doodstraf moeten krijgen in plaats van op onze kosten en ons zweet de rest van haar leven een gemakkelijk leven te hebben.

Minstens zou deze massamoordenares de rest van haar leven moeten rotten in de cel.

Geen opmerkingen: