Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 augustus 2009

De Tandt is wellicht getrokken maar de kiespijn blijft


Deze namiddag kwam dan toch het bericht over de schorsing van rechter Francine De Tandt van de handelsrechtbank van Brussel.
Een en ander is al uitgelekt mbt tot haar relaties, schulden en vakanties bij haar schuldeiser die als expert werd benoemd. Sommigen op de fora verdedigen haar, omdat ze nog niet werd veroordeeld en schuldig bevonden, en noemen haar nog dame.
Dame? Waarom noemt men haar niet mylady of edelachtbare vrouwe?
Ik noem dat soort mensen anders.
Alle drek die nu bovendrijft wisten enkelen tot velen al lang. Er was al enkele jaren geleden voor gewaarschuwd en over gerapporteerd tot bij de minsiter toe. En ondertussen geraakte nog veel meer bekend. Een aantal collega's, hoge magistraten, waaronder o.m. haar oom van de rechterlijke dynastie De Tandt en De Lentdecker hebben haar met hun gewicht uit de wind gezet, en het gerecht voor paal. Ik vraag me af hoe diep de beerput is waarin Glenn Audenaert is beginnen roeren.
Haar schorsing komt dus veel te laat, en wellzeker ook haar ontslag.
Zo ze schuldig blijkt te zijn, dan moet ze het geld dat ze kreeg tijdens haar schorsing ook terugbetalen.
Ik vraag me ook af: wat gebeurt er met de vele vonnissen uitgesproken door een corrupte rechter? We moeten de samenspannende kornuiten hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het leed en de kosten van de veroordeelden (indien onterecht veroordeeld) en last but not least van de belastingbetaler, want we gaan die processen toch geen twee keer moeten betalen zeker.( de directe en indirecte kosten van het onderzoek en de rechtspraak zijn immers groter dan de gerechtskosten die worden aangerekend)
Sommige schade mogelijk door haar aangericht zijn onherstelbaar, want hoe kan men een onderneming die in faling werd gesteld terug tot leven wekken, en de werknemers hun werk teruggeven, de gederfde belastinginkomsten, de opgelegde boetes, kosten en hoge intresten recupereren?Zelfs al is er maar één iemand onterecht geruineerd, dan verdient de rechter daarvoor een hoge voorbeeld gevende straf en laat ze daarna de rest van hun leven een baan zoek bij Delhaize bijvoorbeeld om de schabben te vullen.
En zou men de rest van de magistraten ook niet eens doorlichten?

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste Antoine,
Volkomen "off-topic" met Uw "tandtartsenartikel", doch om eens Uw aandacht te trekken, zet ik het maar op Uw laatste publicatie:Het was al héél laat (vroeg in de morgen, eigenlijk: 04:43u op 27/08) toen U een reactie schreef naar Duplo. (op Angeltjes).
Uw eigen blogartikelen staan steeds "mooi afgelijnd" in blokken om de leesbaarheid te bevorderen....ECHTER : Uw reactie staat, net als de mijne overigens, alsof het geschreven zou zijn door een knaap van het "2e lagere".
Alles zomaar achter elkaar, met slechts één spatietje tussen de teksten....
Bij mij, is dat euvel nu al opgelost (via Pascal Vincke), het Uwe ook ?
Vl. groetjes van "de Fikken"

A. Griffon zei

Beste Fikken ( Victor),
Ja; ook bij mij lukte het niet om alles mooi in blokken en allineas te plaatsen. Inderdaad dat maakt de reacties veel minder leesbaar. Ik kreeg toen ook niet de gewone texteditor te zien die er gewoonlijk staat. Wat mij niet lukt bij Angeltjes zijn het invoegen van foto's of links,en kleuren, maar misschien ligt dat aan de veiligheidinstellingen op de computer.
Maar nu schijnt alles verholpen te zijn, zoals het vroeger was. Ik neem aan dat het bij jou nu ook beter lukt.
Ook beste Vlaamse groeten
Antoine