Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 augustus 2009

Er lag weer een berg worsten op hun weg


Ingrid Lieten nam geen ontslag bij De Lijn toen ze minister werd. Dit creëert duidelijk belangenvermenging, en is hangt als een spook rond Hilde Crevits, die bevoegd is voor mobiliteit. Het mag dan al volgens de letter van de wet toegelaten zijn dat ze als ambtenaar politiek verlof opneemt, deontologisch en volgens de geest van de wet is het fout, en dat zal ze wel weten.
Maar wie leidt er dan nu De Lijn? Een SPa marionet die gestuurd wordt door Lieten, Van Brempt of de Steve uit Hasselt?
En eigenlijk is dit al de tweede deontologische fout: de eerste is het opzijschuiven van Frank Van Den Broecke die wel de campagne heeft mogen voeren, de stemmen mocht verzamelen en alle debatten, markten en feestjes mocht afdweilen. Ik ben geen vriend van Frank (of zijn partij), die in mijn ogen ook verbrand is samen met het zwarte geld van de partijkas, maar hij is het wel voor wie de socialisten kozen. Desnoods hadden ze Lieten als adviseur of kabinetsmedewerker kunnen benoemen, uiteraard weerom binnen de deontologische code en de geest van de wet en de democratisch regels. ( wie waren volgens de linksen weer de democratische partijen, en welke alweer de ondemocratische ?)

Maar nee, ze kon als socialistische hond niet voorbij die berg worsten.Crisis? Niet voor haar!Als alle politici stoppen met cumuleren zijn er meteen honderden jobs gecreëerd. Zelf trachten ze Jan met de pet met zijn auto van de straat te pesten en hem naar de linkse natte droom van de bobo's, het openbaar vervoer, te dwingen. Daardoor komt er meer plaats vrij voor hun eigen grote CO2 bommen van auto's met chauffeur, en wordt de autoindustrie waar Jan mdP werkt bedreigd. Ze spiegelen zich aan Al Gore die de grootste ecologische voetafdruk op de planeet plaatst. Bovendien worden die auto's door Jan met de Pet betaald. Ik ben niet tegen openbaar vervoer maar wel tegen overdrijving Zoals vroeger: de heren rijden te paard en het volk te voet erachter aan. Voor wie stemden jullie de laatste keren?
Kris Peeters stelt dan ook dat er nog geen definitieve beslissing is gevallen over het politieke verlof van Lieten, maar dat dat pas begin september zal gebeuren. Het Vlaams Belang zal wel weer de vervelende vragen stellen.

Geen opmerkingen: