Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 augustus 2009

Magouilleurs PS

Synoniemen voor het woord PS :magouilleurs,fraudeurs, escrocs, falsificateurs, tricheurs, truceurs, trompeurs, tripoteurs, arrangeurs, combineurs, filous,escroqueurs, fourbeurs, surnoiseurs, voleurs, bandits, machiavelsistes .......


Jean-Claude Van Cauwenberghe, gewezen minister-president van Wallonië, is nog maar eens in opspraak gekomen. Het hof van beroep van Luik heeft twee nieuwe dossiers geopend tegen de man.
Wat ik nooit lees of hoor is of dat geboefte al het bijeen gefraudeerde geld en voordelen moet terugbetalen en of ze voorgoed ontslagen werden uit al hun openbare ambten. Wil eens iemand de rekening maken hoe hoog de vordering van de belastingbetalers op het geboefte al oploopt, en welke dwangmiddelen men daartoe al heeft ingezet.
Bij gewone mensen staat veel sneller een deurwaarder om huis en inboedel te verkopen.
Wij moeten als burger elke cent terugeisen en krijgen! En aangezien men eerst zijn de leningen en onterecht bekomen middelen aan de schuldeisers moet betalen, moet het terugkeren naar Vlaanderen.
Welke domoor zegt dat het Vlaams Belang een bedreiging is voor de democratie??
HET VLAAMS BELANG IS DE REDDING !!!!!

ARRÊTEZ LE P.S. AVANT QU'IL VOUS ARRÊTE! ( ci cela n'sest pas déjà trop tard)

Geen opmerkingen: