Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 augustus 2009

Probleem verschoven, probleem opgelost.

Recent maakten enkele recreatiedomeinen in verschillnde steden en gemeenten bekend dat de overlast, vandalisme en criminaliteit waren afgenomen.
Er komen minder groepen allochtone jongeren de boel verzieken dank zij betere controles , snellere aanpak, en verhoogde aanwezigheid van politie en veiligheidsmensen.
Bravo zou je zeggen, en eindelijk.
Maar wat merken we de laatste weken?
Dat verschillende groepjes allochtonen nu elders hun slag gaan en kunnen slaan, want ook voor de echte operationele politie is het vakantie.
Zou het niet beter zijn die gasten voorgoed op kamp te sturen naar hun echte vaderland om daar langs het strand de mensen te gaan terroriseren? De politie ginds en de sharia zullen er wel voor zorgen dat de ze hun gedrag snel zullen veranderen. Er zullen alleszins minder diefstallen plaatsvinden, want hoe zouden ze nog kunnen stelen zonder handen, en later wellicht zonder hoofd?

Geen opmerkingen: