Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 augustus 2009

Schaakmat

De virtuele wereld van Herman Van Rompuy (Van Rompuy: "B-H-V is moeilijk door virtuele discussie")
Wie zegt dat Van Rompuy intelligent is? Hij zelf en zijn naaste tsjeven? Of is het omdat hij al eens enkele haiku's schreef, en veel boeken leest? Ik hoop dat dat niet de definitie wordt van een intelligent mens want tante Flodder schrijft ook gedichten en leest alle flutromans.
Het is de generaal (al doet hij mij meer denken aan de magere doodgraver uit Lucky Luke) die wordt opgeofferd of zich laat opofferen door de partij om de terugtocht te dekken en de verliezen te beperken. Hoe groter het offer, hoe hoger de opbrengst denkt Marianne Thyssen en enkele tsjevengeneraals. En van offeren weten ze door hun katholieke geloof en de wekelijkse mis heel wat af.
Virtueel lijkt het erg op een spelletje schaak:
-A true sacrifice, the sacrificing player will often have to play on with less material than his opponent for quite some time.
-A pseudo sacrifice, the player offering the sacrifice will soon regain the sacrificed material, or he may even gain more material than was originally sacrificed. A pseudo sacrifice of this latter type is sometimes known as a sham sacrifice
Because a true sacrifice produces less direct results, it may not even be clear even after several moves that the chances of the player who offered the sacrifice are any better than they were before the sacrifice was initiated. Because of this, true sacrifices are also called speculative sacrifices.
Any chess piece except the king can be sacrificed. Because players usually try to hold onto their own pieces, offering a sacrifice can come as an unpleasant surprise to one's opponent, putting him off balance, and causing him to waste much precious time trying to calculate whether the sacrifice is sound or not and whether to accept it. Sacrificing one's queen, or a string of pieces, adds to the surprise, and such games can be awarded brilliancy prizes. (can, staat er, en dat is niet het zelfde als: will)

Na deze korte legislatuur is Herman door zijn onpopulaire maatregelen, het non-bestuur, de toegevingen allerhande aan de Waalse partijen, de regularisaties, de vele tsjeventrukken volledig verbrandt, en komt hij nooit meer terug. Hij berust daarin, uit loyauteit als een goed soldaat. Hij heeft in die zin al een aankondiging gedaan. In principe is hij dus een kamikazepiloot, een Mujaheddin (met bommengordel?). Zoals de cartoon laat zien zitten er nog vele virtuele soldaten klaar om zijn voorbeeld te volgen. Ze hopen zo tijd te winnen, totdat de economische omstandigheden veranderen, tijdig nieuwe vluchtwegen en postjes vinden, hun macht te consolideren, loopgraven te graven om een Vlaamse onafhankelijkheid onmogelijk te maken of te saboteren. Zeg mij anders eens waar ze de vele duizenden vrienden, mandatarissen/en achterban dan zullen kunnen parkeren en gelukkig houden?
Vraag is of hun tactiek zal lukken, hoeveel stukken ze zal opofferen (of zich willen opofferen) alvorens zelf te vallen voor haar koning.
Het antwoord is : neen, want de Vlamingen doorzien de schaakspelletjes steeds beter, en Vlaanderen zal onafhankelijk worden, dank zij het Vlaams Belang dat nooit met minder genoegen zal nemen. Met in het echte Vlaamse parlement ook een nieuwe tsjevenpartij, maar met volledig andere stukken.
Kris Peeters hoeft misschien zijn borst niet eens nat te maken, enkel geduld te oefenen.

Nu vertelt Van Rompuy nog in de boekjes en de kranten dat hij op "safari" gaat naar Australië. Morgen zal hij het land enkel nog kunnen betreden en verlaten gehuld in een boerka.
Zou het daarom zijn dat mannelijke politieagenten personen in dit alles verhullend gewaad niet meer mogen controleren?

Geen opmerkingen: