Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 juli 2009

Indiase medicijnman onthoofdt meisje (5) als offer.

De medicijnman, zijn assistent en de vader van het meisje hebben asiel aangevraagd in belgië. Meteen werd er een pro deo advocaat aangesteld om hun rechten te verdedigen. Het OCMW en Fedasil werden op straffe van een dwangsom verplicht voor hen een hotelkamer te huren.De medicijnman verklaarde het knelpuntberoep van huisarts te willen komen invullen, terwijl de assistent verpleger wilt worden (ook een knelpuntberoep?). De vader van het meisje meldde aan een ziekte te leiden die in zijn land niet kan behandeld worden, en wenst beroep te doen op de medische hulp alhier. Aan hun geloof mocht niet geraakt worden. Een aantal multiculturele organisaties, de kerk en CD&V/CDH en PS/SPa en Groen politici willen daarvoor garant staan, en stelden zich reeds combattief op. Er werd hun verzekerd dat ze hier via kunstmatige inseminatie zoveel jongens en kindergeld konden krijgen als ze willen, zodat later bij hun dood en crematie hun brandstapel volgen eigen ritueel door de zonen kan worden aangestoken.
Gelukkig maar, want zonder hun was er geen multiculturele, etnische en religieuze verrijking, geen verjonging van de bevolking, en geen tegengewicht voor Darwin en zijn apen.
PS Mocht het onverhoopt toch tot een veroordeling komen, dan zijn er twee mogelijkheden. In beide gevallenkan men de straf in belgië ondergaan op gezien de angst voor mishandeling in het land van het delikt. Ofwel is er plaats in de 4-sterren open-deur-gevangenis waar voor culturele en religieuze moord, dank zij de wet Lejeune, nooit meer dan 5 jaar moet worden uitgezeten. Uteraard met inbegrip van uitstapjes naar concerten, de bioscoop of het voetbal.
In het andere geval, zo er geen plaats is, krijgt men een enkelband, zo die beschikbaar is en mag men thuisblijven.
Opgepast: in het land geldt een wapendrachtverbod, behalve wanneer de wapens een religieuze betekenis hebben, zoals dit het geval is bij Sikhs, dan knijpt men een oogje dicht.

Wat hier aan vooraf ging stond in de krant HLN ( en dus ook in DM van lachebekje):
Indiase medicijnman onthoofdt meisje (5) als offer.
Een medicijnman op het Indiase platteland die een man aan zonen wou helpen heeft een erg gruwelijke daad gesteld. De medicijnman onthoofdde het vijfjarige dochtertje van de man als offer. Dat heeft de politie van het noordelijke district Lakhimpur Kheri gemeld.De vader van Vandana Kumari had eerder wel al zonen gehad, maar allemaal waren ze op zeer jonge leeftijd gestorven. De man stapte wanhopig naar een medicijnman om raad te vragen. Die raadde hem aan zijn probleem op te lossen door een menselijk offer te brengen.Diep geloof in zwarte magie. Daarop lokten de medicijnman, een assistent en de vader de vijfjarige Vandana naar een veld. Daar startte de medicijnman enkele rituelen en gebeden om het meisje uiteindelijk te onthoofden. De politie vond het onthoofde lichaampje nadat de moeder haar dochtertje als vermist had opgegeven. Het drietal werd onmiddellijk aangehouden.Op het Indiase platteland is het geloof in zwarte magie diep ingeburgerd. De meeste families willen graag zonen voor de kostwinning. Volgens de hindoeïstische rituelen zijn de zonen ook noodzakelijk om later de brandstapel van hun overleden ouders aan te steken.

1 opmerking:

Anoniem zei

Er staan ons nog mooie tijden te wachten met zulke prachtige culturele verrijkingen!!!!
Laat maar komen zou emmerechts zeggen,we kunnen daar nog veel van leren!!!