Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 juli 2009

In de gallerij bij de rich and famous. Beste Gyneacoloog = slechtste senator

De 56-jarige Marleen Temmerman, senator voor sp.a, mag zich de komende drie jaar de meest verdienstelijke gynaecologe ter wereld noemen. Zij krijgt die onderscheiding van de in Londen gevestigde Internationale Federatie van Gynaecologen en Verloskundigen (FIGO).

Wie heeft daarvoor gelobbied? Hoe en volgens welke objectieve en wetenschappelijke criteria kon dit vastgesteld worden?
Als ze de beste gyneacoloog ter wereld is, is ze meteen ook de slechtste senator. Dat kan niet anders.Maar wat een uitverkoop aan awards, prijzen en titels. Zelfs de dokters en de wetenschappers beginnen zich belachelijk te maken in navolging van de politici, de dynastieen en de artiestenwereld.Ze kan met haar prijs in de gallerij gaan staan naast Eddy Wally en de de winnaar scheten laten uit het Guinness Book of Records.

Ze mag haar prijs in oktober in ontvangst mogen nemen in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad tijdens een wereldcongres van verloskundigen. Ze maakt dus kans de hand te mogen schudden van Nelson Mandela, en welke SPa politicus zou , tot spijt van wie het benijd, geen hand willen van een levende afgod voor wie ze een standbeeld willen oprichten en een Nelson Mandela vakantiedag willen invoeren om de economie te helpen.
Senator Temmerman zal ten gepaste tijde weer opgevoerd worden door de partij en door de OOOO en de kwaliteitsgazetten.

Geen opmerkingen: