Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

23 augustus 2009

Ijzerwake & Marie Rose. Hoe antireclame reclame wordt.

Pas terug van een niet te missen familiefeestje zocht ik de berichtgeving op over de laatste IJzerwake, waarover zoals het de regimemedia past, vol onbegrip, vooringenomen en met perfide bedoelingen verslag uitgebracht werd. Voor een oogetuigenverslag commentaar en bedenkingen moet u bij Angeltjes zijn, mijn favoriete webstek!
Zo kwam ik op de website van De Standaard waar ook een filmpje van IWatch werd geplaatst met daarin een interview van Marie Rose Morel dat mij zeer stoorde. en waar nog eens naar haar meningsverschillen en ongenoegens werd gepeild over de plaats op de laatste verkiezingslijst.
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090823_008
Marie Rose Morel hoeft geen verkiesbare plaats te krijgen om verkozen te worden. Haar loyauteit aan het Vlaams Belang en de voorop gestelde idealen en doelen staat denk ik buiten kijf, haar waarde binnen de partij evenzeer. Het is een bewonderenswaardige sterke vrouw die naast politiek ook nog een ander interessant en wellicht nog belangrijker leven heeft.
Het lijkt wel alsof sommigen proberen uitspraken te ontlokken die ze nadien hopen te kunnen aanwenden om de stenen te doen vechten en te trachten haar af te splitsen van de partij.
Laat Marie Rose nu gerust bende haaien, laat haar recupereren van de voorbije uitputtende veldslag. Zowel zij als wij of ik kunnen ermee leven dat er afwijkende meningen over de aanpak bestaan binnen de partij maar strijden als één falanx. Er is al eens een meningsverschil, dat is zelfs gezond, maar nooit ruzie, dat laten we aan andere partijen over.

Elk Vlaams Belang kandidaat heeft zijn/haar kiespubliek en achterban, zoals elke voetballer in de voetbalploeg een schare persoonlijke fans meebrengt die tijdens de match toch mee staan te roepen voor de overwinning van de ganse ploeg. Zo heeft Marie Rose haar aanhangers die zij weet te bekoren, maar ook Filip De Winter, Frank Van Hecke, Filip De Man, Gerolf Annemans, Felix Strackx en vele andere bekwame mensen hebben hun persoonlijke fans, die zij mobiliseren voor de grote de verkiezingen die ze al meer dan 20 keren wonnen.
Er moet eens nagedacht worden over de strategie en de tactiek, maar niet over waar het doel staat. Marie Rose weet dat ze wordt uitgespeeld door journalisten en tegenstrevers, maar dat is waarvoor elk mandataris geducht moet zijn. Ze weet ook dat ze nergens anders de integriteit noch de idealen zal vinden die zij zelf nastreeft, en elders de misleiding, de macht het verraad en de leugen regeren.

Wat niet alleen mij maar ook anderen, Vlaams Belang aanhangers en anderen zeker is opgevallen, is de doorzichtige wijze waarop men probeert het Vlaams Belang schade toe te brengen, en ontmaskert de interviewer (en zijn bazen, de hielenlikkers van de belgische Junta) als dommerik in plaats van de kijkers waarvoor hij het had bedoeld.
Misschien worden daarom dit soort manipulatieve filmpjes voor het publiek meer en meer publiciteit voor het Vlaams Belang.
Of hoe antireclame reclame wordt.

Geen opmerkingen: