Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

24 oktober 2009

Dit land is de incarnatie en de muze van de strip

Dit is niet het land van de stripverhalen, dit land is het stripverhaal. Ver moesten de tekenaars het dus nooit gaan zoeken, en gebruikten bewust of onbewust, zoals in de Fabels van Lafontaine of Van den Vos Reinaerde, metafore personages.
Justitie even onwaarschijnlijk als ten westen van de Pecos.

Justitie met het imago van de saloon van Roy Bean
Er wordt aangekondigd dat de hervorming van het Hof van Assisen tegen donderdag rond zal zijn. Dat is niet alleen nodig door de motiveringsplicht voor de jury, maar ook voor het toezicht op de ivoren toren van justitie, en de werking en samenwerking tussen de magistraten het administratief juridisch personeel, en de politie. Alleszins komt de hervorming decennia te laat, en dan ligt er nog een titanenwerk te wachten om de rest van justitie te hervormen en de wetgeving te vereenvoudigen en aan te passen aan het heden. Hoe dringend en noodzakelijk het wel is lezen en horen we alle dagen met immer stijgende verontwaardiging. Maar we moeten ons geen illusies maken want meer dan wat met titels, kasten en stoelen schuiven zal men niet doen. Daarvoor voelen de vele in vorige eeuwen vastgeroeste magistraten zich te ongenaakbaar en verheven; en heeft de wollige minister Stefaan De Clerck veel te weinig moed. Meer nog De Clerck is zelf een belanghebbende partij, want ook jurist, zoals het gros van de politici. Iedereen weet al dat ze mekaar nooit pijn gaan doen, zeker al omdat het gerecht en de politiek zeer met elkaar zijn verweven en er nood is aan vrienden en spandiensten om het regime en dit land nog als een wrak drijvende te houden.
Ze hebben elkaar dus nodig en staan bij elkaar ook in het krijt.
Een echte oplossing voor justitie zal er wellicht nooit komen zonder een tijdelijk, volledig extern, verlicht despotisch gezagsorgaan. (Sommigen dachten om hiervoor Napoleon te klonen, maar ook dat zou te lang duren om het rechtssysteem te redden :oD )
Dat men nu niet afkomt met de cliché dat dit land een sociale democratie is, want dan lach ik me een kriek. Dit weerleggen is geen kunst, maar is voer voor een ander artikel, en bovendien bekend bij regimecritici
Het is bekend: geen enkel regime ter wereld noemt zichzelf despotisch of dictatoriaal, alhoewel het volgens de regels van een kleine clan, monarch of elite geregeerd wordt. Zelfs het genocidale regime van Pol Pot noemde het land Democratisch Kampuchea, en korter bij ons bestond er de Duitse Democratische Republiek. Er is altijd wel een façade van een volksvertegenwoordiging, en die facade hebben wij ook, al zijn het altijd opnieuw dezelfde figuren die het scenario van de democratische vaudeville bepalen en schrijven.
Echte democratische en onafhankelijke onpartijdigheid in justitie bevindt zich volgens mij in burgerjury's
Burgerjury's, wanneer vrij en willekeurig geselecteerd uit een brede geschoolde laag van de bevolking , zijn de enige garantie op een eerlijk proces. Ik zou dit liever uitgebreid zien naar alle rechtbanken en procesvoeringen. Het moet een deel worden van onze burgerplicht, en het is meteen een toezicht op allerhande praktijken, machtspelletjes, politieke infiltratie, belangenvermenging, corruptie enz... De jury moet wat mij betreft zelfs meer inzage en inspraak krijgen onder technische begeleiding ( niet manipulatie) van magistraten. Magistraten zouden streng gescreend, en over een lange periode geëvalueerd moeten worden, nooit enige band mogen hebben met een partij, een loge, een godsdienst, en boven elke verdenking of belangenvermenging staan. We zullen dan misschien minder rechters en magistraten hebben maar betere, die harder werken, en die we dan ook nog beter kunnen betalen, zodat ze niet hoeven bij te klussen, speculeren, informeren. Zulke rechters zouden pas aanzien en respect verwerven, op basis van hun wijsheid, kennis, voorbeeldig gedrag en inzet in plaats van op gewichtigdoenerij, slaafsheid, nepotisme, titels en edelgekleurde toga's (vroeger met bijhorende pruik zoals nog steeds in Groot Brittanië)
Terwijl we toch bezig zijn met hervormen:
Het is voor de toekomst van de democratie, de veiligheid en de vrede daarom beter de lessen godsdienst (toch maar wat sprookjes die altijd al voor veel ruzie zorgden), af te schaffen en te vervangen door juridisch inzicht en kennis. Godsdiensten moeten maar naschools georganiseerd worden, en mogen alleen gegeven worden als de kinderen oud genoeg zijn en ermee niet gehersenspoeld kunnen worden, dus pas vanaf 16 of 18 jaar.
Waarom ook niet meteen iedereen rijlessen geven op school en er een rijbewijs laten halen, een cursus veiligheid, gezondheid en een vak persoonlijke administratie en financiën doceren zodat de jongeren zelf een belastingbrief kunnen invullen, een verzekeringscontract of bankcontract kunnen inschatten. De mogelijkheden kennen om zich te betrekken bij de politiek, in plaats van het over te laten aan de politieke dynastieën , en dus zelf te sturen in plaats van te ondergaan. Procedures, mogelijkheden en objectieve waarheden leren kennen zonder te moeten terugvallen op gekleurde vakbonden en ziekenfondsen, religieuze en magische genezers, en oplichters allerhande.
Met het zootje dat nu het land regeert met aan het hoofd een magere begrafenisondernemer met erbijbijhorende gieren en kraaien, lijkend op de magere croque mort "Bones" uit Lucky Luke ( overbodig zijn naam te noemen), mag je geen veranderingen verwachten. Ik ben er nochtans klaar voor, ik sta er zelfs vol ongeduld op te wachten, en als ze willen kom ik zelfs helpen zodat het vooruit gaat; gratis zelfs. Ze moeten het me dan wel eerst vragen hé, en het niet vergeten zoals bij de begrotingreddende claim op Suez.

Geen opmerkingen: