Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 oktober 2009

Is dit wel halal?

Werd vermoord meisje in kebabvlees gedraaid?
De politie vreest dat een meisje van vertien vermoord werd en haar lijk verwerkt werd in kebabvlees. Charlene Downes was veertien toen ze in 2003 spoorloos verdween. De politie verdenkt de eigenaar van een kebabtent van moord op de Britse tiener.De bezitter van de eettent 'Funny Boyz' in Blackpool zou het meisje samen met een kompaan vermoord hebben. De politie vermoedt dat hij daarna het lijk verwerkt heeft in kebabvlees. Vandaag lopen de verdachten opnieuw vrij rond door een fout in het politieonderzoek. De ouders van het meisje reageren dan ook verontwaardigd. "De politie heeft ons in de steek gelaten", zeggen ze.
Ik begrijp niet dat de ouders daarop gelaten alleen maar verontwaardigd reageren; dat ze niet in heuse woede uitbarsten, en daarin niet gesteund worden door andere mensen.

De waanzin slaat overal toe, het gerecht is kebab, en politie politiek lam.
Ik eet nooit kebab van zo'n ondefinieerbare homp vlees(?) die daar in onhygiënische omstandigheden, weet ik hoeveel dagen al staat rond te draaien en wordt bijgevuld.
De smaakpolitie heeft nog veel werk, als ze daar mag controleren natuurlijk.

Geen opmerkingen: