Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 oktober 2009

De zwanezang

Onder de titel "Vreemdelingenrecht" verscheen een kort artikeltje, eigenlijk een advertentie in ondermeer Het Nieuwsblad.
BRUSSEL - De VUB richt vanaf het tweede semester Vreemdelingenrecht in en wil daarmee inspelen op een maatschappelijke behoefte. Het vreemdelingenrecht bepaalt onder welke voorwaarden vreemdelingen en asielzoekers toegang krijgen tot ons grondgebied. Meer info op geert.debersaques@vub.ac.be.

De VUB is bezig aan zijn zelfvernietiging, misschien stuiptrekkingen ten gevolge van de terechte twijfels over hun voortbestaan. Het is al wel langer bekend dat veel van het linkse en extreem linkse gedachtengoed via de VUB kansel gevoed wordt. Misschien is de oprichting van deze richting bedoeld om meer subsidies te slurpen van Europa en het belgische weg-met-ons regime.
Geert de(?) Bersaques, we weten nu waar hij voor staat, en in welke ravijn hij ons volk en toekomst wil sturen ligt aan de basisi van deze aankondiging. Dit gepropageerde nieuwe vak "Vreemdelingenrecht" is een onderdeel van de richting verkwistonomie, waarin in het verleden al te veel politici werden opgeleid. Mag er nu ook een afdeling "Autochtonenrecht" worden opgericht? Of is dat een rechtse racistische vraag, linkse subsidieslurpers?
Aanvankelijk zag ik de VUB als een universiteit waar men los van religie en ouderwetse dogma's en taboes wetenschap wou doceren, niet de zelfvernietiging van de Europese wereld en cultuur. Ik kan Geert alvast beloven:Geen enkele generatie uit mijn familie zal zich ooit nog bij de VUB inschrijven of er nog wat mee te maken willen hebben, en wij maken vanaf vandaag antireclame.
Zing de zwanezang maar voort, verdwijn uit mijn/onze belastingen en RIP.
PS: Ik neem aan dat iedereen zijn mening hierover mag verkondigen aan Geert de Bersaques. Waarom zou hij anders zijn e-mail adres geert.debersaques@vub.ac.be bij de advertentie hebben laten plaatsen?

Geen opmerkingen: