Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 december 2009

Rechter mag bedrijf sluiten bij sociale fraude

Weer een nieuwe wet uit het nieuwe Sociaal Strafwetboek.
De strafrechters zullen bedrijven die bijvoorbeeld illegalen tewerkstellen of die gevaarlijke werkomstandigheden toelaten, kunnen veroordelen tot een sluiting of een exploitatieverbod. Dat kan voor een periode van één maand tot drie jaar, die ingaat zodra de veroordeling definitief is.

Een bedrijf dat een maand dicht moet is veelal gedoemd om dicht te blijven, laat staan wanneer die periode drie jaar zou duren.
In allochtone kringen worden nu nog meer schijnfirma's opgericht om illegalen te werk te stellen. Deze lege dozen mag de rechter gerust sluiten, want er worden snel nieuwe opgericht waarvan het vermogen zo laag is dat enkel de kei kan gestroopt worden, het zwarte geld verdwenen, en de oprichters onvindbaar is.
Maar eerst moet men die bedrijven vinden! En wie gaat dat doen?
De politie durft en mag niet illegalen opsporen en oppakken, laat staan dat een sociaal inspecteur zijn leven riskeert. In de no go zones , de kebab zaken, de occasie-autohandel, de schoonmaakbedrijven, de car washes en de nachtwinkels, halal beenhouwers en bakkers enz... weet ik met zekerheid dat ze succes zouden hebben.
Migratie een verrijking en redding van onze sociale zekerheid, pensioenen en economie? Naieve kneusjes vergeet dat maar!

Ik vraag me af hoeveel nieuwe wetten er zijn gemaakt zonder oude te schrappen, en hoeveel domme dingen er in het nieuwe Sociaal Strafwetboek zullen staan. Justitie hervormen? Niet door wollige Stefaan of enige andere regimekluns.

Geen opmerkingen: