Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 december 2009

Old Blue Eyes has a message from heaven

Mijn dank aan de vrienden van Angeltjes die op You Tube een muziekvideo op het spoor kwamen die zo knap is en zo actueel dat ik hem ook moest plaatsen op mijn blog.
Dank u Angeltjes, en speciaal voor jullie is er vandaag om middernacht applaus en vuurwerk in de koekenstad.
Jullie moeten dan wel wakker blijven tot middernacht hé! Gelukkig Nieuwjaar!

Geen opmerkingen: