Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 november 2009

Gratis advies aan de aandeelhouders van Sanoma

Mag ik jullie adviseren om Sanoma helemaal op te doeken.
Er dienen zich elders veel betere beleggingen en investeringen aan die veel minder geleuter, overleggen en miserie vergen,en die niet zullen stuiten op weerstand van vakbonden en andere graaiers die de economisch sterk veranderde omstandigheden niet begrijpen en lange termijn visies niet kennen.
Jarenlange chantage en misleiding door vakbonden hebben mee geleid tot de malaise die we nu kennen. Hun acties en gedrag, hun gepropageerde afgunst tegenover het kapitaal,en al wie het beter deed en als grassprietje probeerde te groeien boven de grasmat uit, hebben geleid tot de kloof tussen de ondernemers die de kar van de economie trekken en de werknemers die erop meerijden.
Dat is zo, zelfs al hebben de kartrekkers passagiers nodig.
Hier hoeft geen vraag als: wie was er eerst, de kip of het ei.

Nee niet alleen de speculanten die snel rijk wilden worden zijn schuldig aan de crisis, ook de vakbonden verkochten wat er niet was. Tegelijk lieten ze de import van goedkope arbeidskrachten toe en hemelden mee de totale globalisering op waardoor hier alles zonder enige mate vanuit China en andere lage loonlanden zonder regels kon worden gedumpt tot het krediet op was. Zo merkten de burgers niet dat door het graaien en de steeds stijgende belastingdruk hun leven en toekomst drastisch zou veranderen en duurder worden dan ze ooit hadden gedacht. Dit proces is nog steeds bezig.
Vakbonden samen met de regimepartijen hebben de bevolking, de werknemers voorgelogen en hun lot is miserie.
Dat is waar vakbonden vooral op drijven en van leven, want hoe meer werklozen hoe meer er naar hun kasssa vloeit.

En beste aandeelhouders van Sanoma, in een Vlaanderen dat zich steeds bewuster wordt van haar identiteit, dat zich door vakbonden en regime steeds meer bedrogen voelt zal het gaan veranderen, ook al omdat jullie, en andere ondernemers en investeerders, niet meer plat op de buik zullen gaan.

Het volk dat steeds steeds rechtser wordt, leest geen linkse blaadjes meer vol royalistische praat, en poco leugens. Slimme aandeelhouders met gevoel voor zakendoen voelen in hun onderbuik dat de klanten en de adverteerders schaarser worden, en dat ze hun producten niet meer kunnen slijten tenzij aan de opgedrongen multiculturelen die geen Vlaamse boekjes lezen, als ze al kunnen lezen.

En gaat er een gemis ontstaan door het verdwijnen van deze blaadjes die u waarschijnlijk zelf nooit leest?
Natuurlijk niet, er blijft in dit door flutboekjes overspoelde land nog genoeg rommel over.
Dit advies is gratis maar veel geld waard. Ook dat weet een goed ondernemer als hij het krijgt.

Geen opmerkingen: