Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 november 2009

Schertzleger geneukt door piraten.

Enkele dagen geleden las ik het bericht dat er door piraten een schip was gekaapt dat kruisraketten vervoerde.
Alhoewel ik betwijfel of het echte kruisraketten zijn blijft dit bericht mij intrigeren. Veronrusten niet meer, want het is ver van mijn bed, ze zoeken het ginds zelf, en ik ben het beu mij hun gekozen lot aan te trekken.

Transport van miliair tuig zou eigenlijk enkel door een legervloot mogen gebeuren of alleszins erdoor geëscorteerd moeten worden. Waarvoor dienen anders al die extravagant dure oorlogsbodems? Het is tenslotte geen baggerschip.

Dat dit niet gebeurt roept bij mij heel wat vragen op die door het krantenartikel niet werden beantwoord. Het journaille stelt geen vragen meer.
- Waar komen de raketten echt vandaan?
- Voor wie zijn ze echt bestemd?
- Wat is het voorziene doelwit / tegen welke dreiging zullen ze worden ontplooid?
- Waarom was er geen militaire escorte voor een hoog explosieve en chanteerabele
lading?
- Explosieven zijn toch altijd bruikbaar en ontplofbaar, waarom zegt men dat
de Somaliërs er niets mee kunen doen?
- Hoe hoog is het geëiste losgeld voor zo'n belangrijke buit.
- Wisten de inlichtingendiensen dan van niets?
- Gaat men het gekaapte schip onschadelijk maken/vernietigen om meer slachtoffers in
de nabije toekomst te voorkomen. De bemanning kan toch niet onschuldig pleiten.
- Roept men het leverende land nu niet tot de orde bij de Vrenigde Naties?
- Als onze marines daar niets uitvreten, wat dobberen ze daar dan rond?
Schaf het leger met miekes en vrouwen dan maar af, daar wordt toch mee gelachen.
(Ik ben voorstander van een echt, jong, modern goed getraint leger)
Om voedselpaketten uit te delen, terroristen en piraten te begeleiden,
om waterputten te boren en scholen te bouwen hebben we geen leger nodig.

Ze zouden dan beter hier in de straten van Brussel en andere steden komen patrouilleren en ingrijpen, dan werden er geen of veel minder mensen overvallen, politiekantoren en auto's in brand gestoken, en konden we veilig de bus en de metro nemen.
Een ding is vrijwel zeker: van de linkse lobby en naieve pseudo-wereldverbeteraars zijn de militairen nog meer bang dan van de piraten.
Toch een leuke baan, het ganse leven geld verdienen en werkzekerheid, zonder echt te moeten werken en zonder risico's te lopen, en daarna vroeg op pensioen.

Geen opmerkingen: