Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

27 november 2009

Ritueel slachten moet stoppen!

Na de barbaarse beelden die GAIA de wereld instuurde over het ritueel slachten zagen we weinig actie van Groen, nochtans is dierenwelzijn een van hun thema's beweren ze.
Ik begrijp de achterlijke denkwijze van religieuze mensen niet die zichzelf superieur boven alle leven wanen als evenbeeld van god/allah, of als zijn verkozen creatie.
Mensen die slecht en barbaars zijn voor dieren, zijn ook slecht en barbaars voor mensen, zeker wanneer die niet hun mening delen.
Offeren is iets dat al van duizenden jaren terug dateert, maar waar vroeger evengoed werden mensen geofferd in tempels door priesters en sjamanen, is dit vervangen door het beestachtig vermoorden van dieren. Haast wou Abraham nog zijn eigen zoon vermoorden om god gunstig te stemmen. Stel je voor hoe achterlijk .
Het ritueel vermoorden van mensen is nog geen geschiedenis. Kijk maar naar het Marokkaanse meisje in Antwerpen dat tijdens een duiveluitdrijving werd gefolterd en stierf. Met medewerking van de ouders.
Ik kan niet geloven dat we dit soort volk hier hebben binnengelaten !

Gelukkig is er het Vlaams Belang die als enige tegen religieus slachten en offeren actie onderneemt.
VLAAMS BELANG WIL VERBOD OP RITUELE SLACHTINGEN IN FEDERALE PROGRAMMAWET

Gisteren gaf de dierenrechtenorganisatie Gaia gruwelijke beelden vrij van ritueel slachten. Dat slachten zonder verdoving is zonder meer een barbaarse praktijk, waarvan Gaia terecht eist dat ze stopt – net als het Vlaams Belang dat al jaren doet.
Rituele slachtingen zijn in strijd met onze normen inzake dierenwelzijn, maar nemen elk jaar toe. Dat komt ondermeer omdat de overheden ter zake faciliteiten en logistieke steun aanbieden, waarvoor de belastingbetaler overigens niet zelden mee opdraait.
Voor het Vlaams Belang kunnen de wetten en regels in onze samenleving niet worden aangepast aan religieuze voorschriften van de islam. Aan het ritueel slachten moet een einde komen, net zoals het slachten zonder verdoving ook in tal van andere landen verboden is. Vlaams Belang-Kamerleden Rita De Bont en Koen Bultinck zullen daarom op het ontwerp van programmawet een amendement indienen tot schrapping van de uitzondering die de wet toestaat omwille van de ritus van een eredienst

Geen opmerkingen: