Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 november 2009

Zonder buurtonderzoek


Bij een steekpartij aan residentie Herselaar in de Rozenstraat in Willebroek is maandagavond een man gewond geraakt.
Het slachtoffer, afkomstig uit Beringen, kreeg het er aan de stok met drie jongeren die hem hebben aangevallen. Hij kreeg een messteek.
Een van de belagers was de zoon van de vriendin van de Beringenaar. Beiden wonen al een hele poos samen op een appartement in de residentie.


Weer 'jongeren'? We weten onderhand dat het geen autochtone Vlamingen zijn, want dan had het er wel bijgestaan, zeker wanneer de ouders lid zouden zijn van een bepaalde partij. Dan had er zelfs nog een interview met de buren en de school bijgestaan. En zo lees ik haast alle dagen over een 'incident'. Maar men zal wel de culturele, religieuze en maatschappelijke achtergrond als excuus of rechtvaardiging hebben, en de recente pleidooien en vonnissen hebben daar begrip voor. De grotere en kleine steden lopen al vol met ongestrafte gewapende grote en kleine allochtone boeven allerhande.
Niemand in mijn familie- of kennissenkring heeft ooit met wapens rondgelopen, maar ik vrees dat dit ooit zal veranderen. ( als het dan maar niet te laat is)
De Sikhs mogen hier zelfs ongestoord en ongestraft met een dolk (’kirpan’) rondlopen, verplicht door hun religie.http://sikhgemeenschapnieuws.blogspot.com/2007/11/sikhs-mogen-dolk-dragen.html en http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid870081/sikhs-mogen-dolk-dragen-3.aspx.
12/10 Enkele Limburgse Sikhs zijn in Antwerpen vrijgesproken voor het dragen van een kirpan, een soort dolk. Eerder werden ze daarvoor door een Hasseltse rechtbank veroordeeld.
De Sikhs hadden een boete van 550 euro gekregen omdat ze “een vrij verkrijgbaar wapen gedragen hadden zonder daarvoor een wettige reden te kunnen aantonen”.
De beklaagden gingen in beroep en kregen gelijk. De veroordeling is teruggedraaid, de rechter oordeelde dat de kirpan een religieus symbool is.

Zo kan je op websites/blogs hun wapencultuur even bestuderen, iets wat de rechter beslist nooit deed:
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.mrsikhnet.com/wp-content/uploads/2006/07/IMG_7449.JPG&imgrefurl=http://www.mrsikhnet.com/index.php/2006/05/29/kirpan/&usg=__QkeNcyUyfgogxWUkoCP4gpUFn6A=&h=500&w=333&sz=24&hl=nl&start=6&sig2=vWww3g19J9wfBMtnv4sY3w&um=1&tbnid=uVcSkFC5egWAeM:&tbnh=130&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dkirpan%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1&ei=fKPySrDJEYzX-QaQ2LyrBA

Pritam Singh Khalsa says:
May 30, 2006 at 9:10 am
Not that its the same there, but they discourage us from wearing a bigger size sword other than the Kirpan. They have us wrap up our swords and store it in the weapons/Swords room.
Avneet k. says:
May 31, 2006 at 12:35 pm
He looks cute.
Raju Singh says:
June 3, 2006 at 5:35 am
Where did you get that sword from. I want one it looks really good, Its better than the one i brought in India.
sahib says:
October 5, 2008 at 10:11 am
http://www.flickr.com/photos/shaster/ http://www.nihangsingh.com/
learning to be a good sikh says:
October 6, 2008 at 11:25 pm
I love large kirpans they are the best all sikhs should where kirpans.. fathe!
.....
Terwijl anderen leren messenvechten van kindsaf, worden wij en onze kinderen geleerd (gedwongen) te incasseren.
De verrijking door de immigratie is nog maar gestart.
Wanneer worden de luiaards en naïevlingen wakker, en sturen we rechters en ministers die dit toestaan naar Legoland, zonder pensioen?

Geen opmerkingen: