Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 november 2009

Niet met mijn kind. 102 slachtoffers. Subsidies in Zicht zoekt kanonnenvlees.

School in Zicht, de organisatie die in Borgerhout en Antwerpen-Noord ouders uit middenklassegezinnen aanmoedigt om hun kinderen in te schrijven in concentratiescholen, kan na haar eerste twee werkingsjaren goede resultaten voorleggen.
In verscheidene Antwerpse wijken en districten zijn er steeds meer scholen waarin nog nauwelijks autochtone leerlingen te vinden zijn. Een ouderenvereniging startte enkele jaren geleden het initiatief School in Zicht op, om daarin verandering te brengen.
Het initiatief bracht meteen wat beweging in gang. In nauwelijks twee jaar tijd schreven 105 Vlaamse ouders hun kinderen in in concentratiescholen in Antwerpen. In het eerste jaar deden er vijf scholen mee aan het initiatief, in het tweede acht concentratiescholen.
School in Zicht probeert nu ook succesvol te zijn in scholen in Sint-Jans-Molenbeek. De organisatie presenteert maandag een boek met tien lessen die ze trokken uit de eerste werkingsjaren

Al 105, om ons gerust te stellen dat het het gevolg van de immigratie van laaggeschoolden en analfabeten met pre-middeleeuwse geloofsovertuigingen en dito rituelen en gebruiken nog niet zo erg is, dat ze eraan aan 't werken zijn, om hun multicul-illusie niet ontmaskert te zien, om hun ongelijk en puinhoopbestuur met alle middelen niet te moeten toegeven, zelfs ten koste van hun eigen kinderen. Lucas Van der Taelen, sinds kort een van mij respect krijgende spijtoptant, maar voor zijn oude linkse vrienden een afvallige verrader, zal zeker nooit zijn kinderen of kleinkinderen naarzo'n school sturen. Daarvoor hebben hij en zijn dochter zelf genoeg ervaringen opgedaan. Alleen domme mensen veranderen nooit van mening, en de domste mensen zelfs niet wanneer de bewijzen tegen hun gedroomde gelijk verpletterend zijn.
Nu gaan ze die zelfvernietigingsstrategie verder verspreiden met ons belastinggeld, en daarmee nog meer levens van manipuleerbare kinderen die zelf geen stem of geen vrije keuze hebben te verknoeien. Voor hen zou één enkel kind dat dit experiment, bedacht met hun enige hersencel, doorstaat al een positief rolmodel zijn om weer, met de hulp van de linkse regimemedia en vervalste statistieken, sterk uitvergroot te bewijzen dat ze gelijk hebben. Het is natuurlijk ook een methode om kinderen te indoctrineeren.
Dat ze daarmee 102 levens zouden hebben vernietigd zal de burger wel nooit te weten komen. In oorlog worden die 102 slachtoffers kanonnenvlees genoemd, of moderner: collateral victims. De wetenschappelijke, medische en farmaceutische wereld zijn voor proeven met muizen meer verantwoording, controle en deontologie tot veel meer regels verplicht.

Door welke 8 scholen en hun directies worden die reeds jaren falende experimenten opgepikt, en welke staan op het wens- of doellijstje? Doen ze dit voor die leerlingen of om dat hun schooltje, hun baantje, hun toekomst en hun subsidies in gevaar komen?

Heeft men er dan nooit aan gedacht dat men niet kan dweilen met open kranen, zeker niet wanneer die het debiet van de niagarawatervallen hebben. Dat men eerst iedereen grondig onze waarden en normen en de diverse plichten moet laten accepteren naar de geest, niet alleen naar de letter. Dat men het kaf van het koren moet scheiden zodat het koren van nieuwkomers niet bijkomend gestigmatiseerd, gecontroleerd, gedomineerd worden door het kaf en dat aan hen alle kansen kunnen geboden worden.
Parachuteer morgen honderdduizend of tweehonderdduizend Westvlamingen zoals migranten in Limburg, dan breken er relletjes uit, zelfs bij de brave Limburgers, en dan spreken die nog dezelfde taal en hebben dezelfde religieuze, culturele en educatieve achtergrond. Het wordt nog moeilijker met Duitsers, met Walen of Nederlanders. Zullen we maar zwijgen over de impact en de gevolgen wanneer het Afganen , Somaliërs, Berbers of Tsjetsjenen zijn die analfabeet zijn en vaak opgroeiden in een omgeving waar onder andere geweld van kinds af aan heel gewoon is.
Er is meer daarover te vertellen maar daarover schreef ik reeds eerder, en zal ik in de toekomst ongetwijfeld nog meer schrijven.

Hoeveel subsidie streek die organisatie 'School in zicht' (wie bedenkt al die namen en letterwoorden van die subsidieslurpende hobbyclubs?) onstaan uit een ouderenvereniging (?) (Hoeveel allochtone en autochtone ouders zaten daarin?) daarvoor de voorbije 2 jaar op,want een boek publiceren kost geld, en hoeveel denkt ze hier de komende jaren nog voor te kunnen vangen? Enkele vragen: wie zijn de personen in en achter deze organisatie, welk is hun persoonlijk belang, wie werd er met subsidies betaald en wie mocht diensten en leveringen factureren? Tot welke strekking/partij behoren ze, wie zijn ze een dienst verplicht, en wiens marsorders en perfide ideeën voeren ze uit?

Iemand die zijn kinderen naar concentratiescholen stuurt is niet goed bij zijn hoofd, want wie doet dat zijn eigen kinderen aan ? Dat moet eigenlijk geklasseerd worden als kindermishandeling.
Later moeten ze hun kinderen voor de achterstand, het ondergane gepest, de indoctrinatie, het ervaren geweld en de slechte invloeden rekenschap geven. Maar misschien gaan ze daar nu al poco argumenten en verzachtende omstandigheden voor beginnen te bedenken, met behulp van subsidies natuurlijk.

1 opmerking:

lieve zei

Eigen kinderen naar concentratiescholen sturen = zuivere kindermishandeling, misdadig en strafbaar.
Uw laatste paragraaf is de bekroning van het hele bericht. Prachtig!