Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 november 2009

Marianne en de Loodgieter kwamen langs

Ik kon niet nalaten mijn exclusieve foto van premier Leterme te plaatsen,genomen bij het laatste interview.
Veel kwam er niet uit, dus toonde hij ons een papiertje met daarop:"Marianne en de Loodgieter kwamen langs."

Voor diegenen die onbekend zijn met de Vlaamse politiek, en voor onze Nederlandse vrienden:
De "loodgieter" is het alter ego van de temmer van beesten en redder van de operettenkoning. Hier in volle actie

De koninklijke verkenner was ook dringend uit vakantie, in de buurt van de eeuwige jachtvelden ten oosten van de Pecos, teruggeroepen door zijn koning. Uit eerbied daarom nog een foto van de grote koninklijke verkenner en zijn bewonderende squaw? Adelbrieven zullen hun deel zijn.

zie ook:
http://agriffon.blogspot.com/2008/12/uugh-wij-zoeken-een-verrader.html
http://agriffon.blogspot.com/2007/10/de-wolk-lost-op-door-de-verlichting.html


Een detail: (voor sommigen misschien)
Maingain liet ondertussen op de radio weten niet op de loodgieters te zitten wachten.
"De koninklijke verkenners en loodgieters zijn er om de interne problemen en verdeeldheid van de CD&V op te lossen. Zij hebben problemen met BHV.Wij hebben daar niet om gevraagd......
"Nous ne sommes demandeurs de rien"
Tot zover de eerste torpedo.
Dat belooft dus.

Geen opmerkingen: