Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 oktober 2007

De wolk lost op door de verlichting

Dat is wat de bewoners op de wolk vrezen, dat er onder invloed van de verlichte beweging in Vlaanderen een bedreiing van hun afgesloten geheime wereldje plaatsvindt.
En wie woont daar dan op die wolk?
Nee, geen gewone burgers, geen plebs, en evenmin moeilijke en kritische mensen, die
liefst uit het vriendenclubje worden weggehouden, tenzij die uiteindelijk zelf beginnen mee te huilen met de wolven en profiteren zoals de bewoners van de wolk.
Wie zijn dat dan wel die mensen met een groot ego en nog grotere zakken?
De Eurolobby-kliek, en meer bepaald de Belgisistische !
De verlichte geesten waren bijeen om het project Europa te redden, met als notoire gasten Burggraaf Davignon die zij 75 ste verjaardag vierde, Dehaene en allerhande grijze figuren met dikke telefoonboekjes vol relaties en dikke bankrekeningen. Vooral voor dit laatste willen ze Europa en haar niet begrepen noch verteerde grondwet redden, of dacht u dat het allemaal over de gewone mensen ging dat gekonkelfoes in de chambres séparées en de pluche salons?.
Dacht u dat het toeval, of uit verlichting was dat Barosso in de krant De Standaard kwam vertellen dat het niet goed zou zijn voor de solidariteit, Europa en Vlaanderen zelf, mocht Vlaanderen onafhankelijk worden.
Of zou dit hem ingefluisterd zijn door de figuren uit de grande finance en grande influance Belge?
Door figuren als burggraaf Davignon, de graven De Spoelbergh en hun marionet Dehaene uit de Raad van Bestuur van Inbev, de graven Lippens en nog vele oude en nieuwe adel, die hun positie en fortuin te danken hebben aan hun diensten voor een nog hogere adel of in een verder verleden aan de uitbuiting met wet en zwaard, van al die in hun territorium woonden. Voeg daar nog diegenen bij die graag in de buurt daarvan verblijven en hopen dat hun ook zoveel eer en status ooit te beurt zal vallen, (u weet wel waarom) en het plaatje is compleet.
Pure Belgisisten en royalisten ( voornamelijk Franstaligen) zitten daar en fluisterden de boodschapper Barosso in. Of dacht u soms dat die heren op de wolk Vlaams spraken thuis?
Van wie zou Barosso anders zo een eenzijdig en ongenuanceerd verhaal te horen hebben gekregen?
Alles wat voorafging over de Vlaamse onafhankelijkheid, over de splitsing, waren maar schermutselingen. De echte slag om Vlaanderen wordt voorbereid en moet nog plaatsvinden, en het Franstalige herenleger staat weer klaar te blinken aan de Kouter voor deze grote veldslag, in dienst van de kroon.
Ze hebben het geld, de PR mensen, de kranten, de vakbonden, een hoop sprookjes-naïevelingen en zelfs de linkse figuren in hun zak. Die laatsten verbazen mij door hun kampkeuze het meest, terwijl men toch zou denken dat ze de kant van de Vlamingen en de gewone burger zouden kiezen.
Ze zijn zegezeker, en zo mag De Gucht al komen verkondigen dat Vlaanderen nooit onafhankelijk zal worden.
Ik hoop voor Vlaanderen dat het laatste Slag der Gulden Sporen wordt.

Alvast dienen we Barosso publiek en kordaat terecht te wijzen voor zijn bemoeizieke inmenging en gekleurde politieke stellingname in deze zaak, daar waar hij eerder de vrijheid en zelfbeschikkingsrecht van Vlaanderen zou moeten kiezen tegen decennia lange uitbuiting en politieke dominantie door de Franstaligen en de adel.
Wie hebben wij ooit verkozen om in onze naam in het Europese Parlement te gaan zetelen? Wie volgt er eigenlijk of kan volgen wat die daar uitrichten, en of ze opnieuw uw stem verdienen?
Welke chequeboek- figuren bepalen eigenlijk en uiteindelijk het beleid terwijl ze niet eens verkozen zijn?
Het resultaat van dit alles is dat de Europeaan zijn mond niet meer mag opendoen, of dat wel mag maar stijl genegeerd wordt. Kijk maar naar de referenda die op een slinkse manier nu worden omzeild zoals in Nederland. Hoe groot zijn de cheque en de beloftes die daar tegenover staan?
Denkt u nu dat ik tegen Europa ben?
Nee, absoluut niet , maar wel tegen een minder democratisch, ontrasparant, onduidelijk en betuttelend Europa dat steeds maar iets afneemt en nooit iets geeft. Dan heb ik het nog niet eens over geld, maar over vrijheid.
Ik pleit voor begrijpelijke informatieplicht naar het volk, voor meer directe democratie, voor transparantie in de geldstromen en de diverse belangen. Voor een onafhankelijk overal toegang hebbend controleorgaan aangesteld door het volk, openbare debatten en commissievergaderingen te volgen op tv en internet zodat we weten wat er gebeurt en door wie het gebeurt.

Stel je voor dat de goden en halfgoden ooit van hun wolk zouden moeten neerdalen op de grond waar het gewone volk op loopt.
Natuurlijk willen ze op de wolk blijven, de wolk in opaline kleur, die alleen maar licht doorlaat maar geen beeld of slechts wat schimmen, zodat het gewone volk zich niet moet, mag of kan moeien met wat die halfgoden in streepjespak voor ons, maar vooral voor zichzelf beslissen.

Mensen denkt na, is Europa er voor de heren op de wolk of voor u?
Denk eens na over onze geschiedenis maar vooral over onze toekomst en die van onze kinderen.
Denk nuchter na over hun belangen en vrijheden en de uwe, los van de sentimentele operette nostalgie en als mens van deze tijd.
Dienen wij niet onze territoriale integriteit en culturele eigenheid te verdedigen?
Verdienen wij niet na zovele eeuwen gedomineerd en uitgezogen te zijn als volk een staat te worden?
Wordt het een Vlaamse Renaissance en tellen we straks de gouden sporen?

Geen opmerkingen: