Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

08 oktober 2007

Zes gewonde politieagenten bij een burenruzie tussen allochtonen in Brussel

Sel je voor:
Dat deze allochtonen in Brussel eens zouden gaan betogen met 300 man, dan liggen er 1800 politieagenten in het ziekenhuis.( en dat nog zonder de wapens die onder hun matras liggen.)
Stel je maar eens voor wat het dan zou zijn moest de politie de beruchte quartiers eens durven uitkuisen.
Nu weet ik waarom de agenten zoveel stoerder durven zijn tegen Vlaamse vijftigers in maatpak. Dat is het enige dat er nog rest om hun zelfrespect en imago op peil te houden.
Ik hoop dat wanneer die lui hun betoging plaatsvindt, ze dan ook de Waalse regimepolitie uit Luik erop af sturen.
Ik denk evenwel dat ze dan zoals in de Eerste Wereldoorlog de boerkes uit Vlaanderen zullen oproepen om te incasseren.
Wat zijn wij Vlamingen toch brave sukkels eigenlijk.

Geen opmerkingen: