Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 oktober 2007

De Award "Paljas van het jaar"

Volgende jaren, telkens op allerzielen (31 oktober) zullen we deze nieuwe award uitreiken.
Daarnaast voeren we een systeem van nominaties in onder de vorm van een joker.
De persoon met de meeste jokers tijdens het jaar achter zijn naam wordt de winnaar.
Mijn vrienden bloggers zullen mij wel genoeg tips en advies geven om telkens weer met de juiste motivering en voorafgaandelijk onderzoek de jokers toe te kennen en te voorzien van een waarom.
De top 20 gaan we dan op deze blog publiceren met naast hun naam het aantal verzamelde jokers.(moet ik nog uitzoeken hoe)
De maand voor de uitreiking van de "Paljas van het jaar" award verdwijnt de top 20 even tot aan de bekendmaking van de award op allerzielen. Dit om het spannend te houden.

De prijs verbonden aan deze award dient schriftelijk te worden opgeëist door de winnaar, via een publicatie door een deurwaarder in twee Vlaamse kranten van verschillende pergroepen, en betreft een vrachtwagen vol menselijke uitwerpselen geleverd en gestort voor de deur van de winnaar.
Daarnaast kan hij op vraag een A4 affiche bekomen vergelijkbaar met die horend bij de eerste award van 2007.
De wijze en plaats van uitreiking wordt bepaald door de jury.
Aangezien wij weten dat alles goed genoeg is om in de belangstelling te komen zullen de jury en ikzelf er streng op toezien dat de politici en andere kanshebbers hierbij niet frauderen door bijvoorbeeld expres meer te gaan knoeien of stommiteiten uit te halen.
Voor de goede orde delen wij mee dat de jury kan omgekocht worden, waarbij voor elke vijfduizend Euro op mijn bankrekening een joker wordt toegekend.
Tegen de beslissing van de jury en a.griffon, die zonder dat tegenspraak of enig verhaal mogelijk is, het laatste woord heeft, kan geen beroep worden ingesteld, noch is enige inspraak mogelijk.
Het staat mij vrij de reglementen aan te passen wanneer ik dat goedvind, en de jury te selecteren volgens de criteria die mij bevallen.

Het is reeds voorspeld door kenners, dit wordt de belangrijkste award en gebeurtenis van het jaar!!

Vrienden die hun medewerking willen verlenen bij het nomineren mogen zich melden.

Voor de verkeerde bezoekers: ik bepaal zelf wat er hier of in de reacties verschijnt. Wij kunnen zonder probleem deze reactiemodule uitschakelen waarbij enkelvrienden nog toegang hebben.
Hacken is een misdrijf waartegen klacht wordt ingediend, en waarvoor juridisch wordt vervolgd

Geen opmerkingen: