Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 oktober 2007

Hans en de SPA maken het Bont(e)

Hoorde en zag ik Hans Bonte van de SPa tijdens een uitzending van Actua TV van Knack zijn wens verkondigen dat de verdere verdeling van bevoegdheden tussen gewesten zeker de splitsing van de kinderbijslag zou moeten betreffen. Dan kunnen ze hier in Vlaanderen daarmee binnenkort de grote kinderrijke gezinnen een betere kinderbijslag geven.
Door welke kinderrijke gezinnen wordt die wens nu eigenlijk gestuurd ?
Het is algemeen geweten dat de begunstigden van kinderbijslag allochtone islamitische gezinnen betreft.
Die enkele Vlaamse gezinnen die meer dan drie kinderen hebben zijn op één hand te tellen en voorzien vaak nog uitstekend in de eigen behoeften.
Hans Bonte wou zo toch niet een inkomensprobleem oplossen voor Philippe et Mathilde die hun vierde kindje verwachten?
Naast een Nanny voor Philippe ook nog een tweede voor de kindjes wordt inderdaad duur.

Is het voor zulke weggeefoperaties dat wij Vlamingen grotere autonomie en onafhankelijkheid willen?
De moslims en andere allochtonen worden hier al genoeg gesponsort.

Geen opmerkingen: