Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

24 oktober 2007

Turken steken Brussel in brand

De rellen uitgebroken in Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek, waar een illegale betoging van Turken plaatsvond is uit haar voegen gebarsten. Dat was te voorspellen.
Reeds dagen zijn er 's avonds rellen waartegen door de politie niet wordt ingegrepen. Brandstichting, vernielingen, geweldplegingen op Koerden en Armeniërs.
Gemeenschappelijke en privébezittingen moeten eraan geloven. Het zal je auto of winkel maar wezen. Wees gerust , hun eigen auto of die van een Turkse landgenoot zullen ze niet in de fik steken.
En de burgemeester Demannez, die lafaard, komt dan de wereld vertellen dat hij begrijpt dat de Turkse bevolking van zijn gemeente haar solidariteit wil uiten met Turkije nu de situatie aan de Turks-Iraakse grens uitermate gespannen is.
"Maar wat er vanavond gebeurt heeft geen enkele zin. Deze betoging was niet aangevraagd. Als dat wel gebeurd was, hadden we ze met de politie kunnen omkaderen maar nu was dat niet mogelijk."
Omkaderen doen ze dat tuig!
Waarom sturen ze nu de stoottroepen van Luik niet? Diegenen die met hun grote bek en machtsvertoon parlementairen en vreedzame betogers kwam afkloppen op 11/9 ?
Waarvoor politiehonden, paarden en helikopters en waterkanonnen werden gemobiliseerd.

Het verschil is, deze kereltjes zijn gewapend, bewegen zich snel als echte stadsguerilla in kleine paramilitaire groepen, zijn geen statische vijftigers met een bordje, en gaan niet uit de weg voor een flik die schreeuwt : " En gij? Gij zijt Turk? Achteruit!
"Dit is een kleine oorlog" zoals zelfs de VRT journalist dit bestempelde in het nieuws.
Er werden een 100 tal (administratieve) arrestaties verricht wordt er verteld. Ze hebben alvast een bevel bonnetje gekregen met daarop: stoute jongens, dat mag je niet meer doen.
Nooit wordt er ergens vermeld of dit crapuul ook de schade moet betalen en hoe ze dat gaan doen. Of zo niet, wie dan de schade wel betaalt.
De politie van St Josse die blijkbaar in de hoerenkoten hangt, gratis pinten drinkt en snacks eet zonder te betalen, die zijn niet meer in staat de brave burgers te behoeden en het gespuis te stoppen.
Ze zijn er waarschijnlijk samen met de politici een deel van geworden.

Het bewijs dat immigratie en islam gevaarlijk en onze zelfmoord zijn wordt in Europa alle dagen geleverd. En dan houden de Marokkanen, de Congolese bendes, de Afghanen, de Tsjetsjenen, de Iraniërs ...enz...zich vanovond nog koest.
Schaf de dubbele nationaliteit nu af, en stuur alle tuig, criminelen en klaplopers direct terug naar waar ze oorspronkelijk vandaan komen.
Mensen die zich zo gedragen moeten de Belgische en Vlaamse nationaliteit direct afgenomen worden.
Ze zijn de schande en de kwelling voor de allochtonen die het hier goed willen doen en zich kompleet geïntegreerd hebben. Voor wie dit hun echte en enige vaderland is aan wie zij hun trouw zweren, en hun leven en toekomst willen geven.
Enkel en alleen de goede zouden na lange tijd, voorbeeldig gedrag en totale integratie mogen blijven, de beloning van hun inspanningen.

Multicul is dodelijk voor onze maatschappij, voor onze welvaart en ons welzijn, en dit zal de komende jaren nog duidelijker worden niettegenstaande al het gepamper, de positieve discriminatie, het te-veel-kansen-beleid.
Stop met dat straathoek-gewerk in die probleemwijken en gemeenten, dat haalt niets uit. Integendeel.
Of denken de politici dat de problemen verdwijnen wanneer men de naam en de status verandert in prachtwijken zoals ze die nu in Nederland noemen. Waar de allochtonen straks in luxeappartementjes en modelwoningen zullen wonen zonder dat ze één poot hebben uitgestoken in onze samenleving tenzij om te vernielen, te stelen, te molesteren of te dealen.
Dit terwijl vele ouderen, "onze ouders en grootouders", na tientallen jaren hard werken zonder overheidssteun in onaangepaste huizen hun oude dag tegemoet gaan vooraleer te belanden in een ocmw-bejaardentehuis dat veel meer kost dan hun armzalig pensioen.
Dat verdienen zij en wij niet in ruil voor al hun en ons werk, de jaren belastingen en solidariteits- en pensioenbijdragen.
Ja ik kom op voor mijn eigen volk, ik ben daarin linkser dan de socialistenen en de linkse multicul idioten, en ik ben daar fier op.

Le Kaercher contre la racaille.
En als ze voor hun land in Koerdistan of Irak willen sterven, ik ben de laatste om ze tegen te houden. Ik wil ze nog een premie van 5 Euro meegeven voor een kebab onderweg.

Geen opmerkingen: