Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 oktober 2007

De zaak Van Themsche en de media bis

Ik hoorde gisteren tijdens het VRT nieuwsverslag door “Caroline” nog als belangrijk element in deze zaak een getuigeciteren: dat Van Themsche zeer erg gehecht was aan de Vlaamse leeuwenvlag.
Alsof dat ook al een verzwarende omstandigheid zou zijn.
Voor de Belgisisten en de Walen is dat al een misdrijf op zich, of minstens verwerpelijk.
Tegen dat soort tendentieuze en politiek geïnspireerde berichten en manipulatie blijf ik mij verzetten. En ik zou dat voor iedereen doen.
Ik hoorde en zag ex rechter Van Fraechem zich voor zijn uitspraken in de krant Het Nieuwsblad plots schuilen achter… Het Vlaams Belang.. wanneer men het niet eens zou of kan zijn met zijn tweedekans en dus dan maar automatisch het doodstrafstandpunt van het Vlaams Belang aanhangt en verdedigt.
Van die reflex en uitspraken door een ex rechter ben ik echt geschrokken.
Dat geeft aan dat hij nooit helemaal onbevooroordeeld is geweest, dat hij van de veel genuanceerdere VB standpunten een platitude maakt.
Het doembeeld Vlaams Belang wordt dan ook steeds als een camouflagetechniek gebruikt om eigen falen af te wentelen, of om de aftocht en het gebrek aan argumenten te dekken.
Het was duidelijk en zichtbaar dat hij even de controle verloor.
Daarmee is het duidelijk dat er geen onpartijdige rechters bestaan, en dit zal dus ook wel het geval zijn met de procesleidende rechter. Onder hun leiding wordt het proces ook gestuurd, al is het door gerichte vragen te stellen en andere vragen te “vergeten” of als futieler te laten overkomen. Een oude rot als rechter, los van alle wetteksten die hij misschien van buiten kent, kan via zijn vraagstelling zeer veel beklaagden destabiliseren, zeker een zeer jonge HVT kan men daardoor van alles ontlokken, zoals nu de geslepen journalisten zelfs konden bij de ervaren ex rechter Van Fraechem met hun camera’s en microfoons.
De dorpsfilosoof weet het al: wanneer er moet geoordeeld worden over het omzagen van een beschermde boom, zullen de aanpak en straf verschillend zijn tussen een rechter die groen is en alle weekends aan natuurbeheer doet, en een rechter die zich al jaren stoort aan de bomen bij zijn buren die alle jaren die vuile bladeren laten vallen en zijn dakgoten vertoppen.
Een straf en een proces mogen niet beïnvloed worden door de media, politici en belangengroepen. Maar evenmin door persoonlijke voorkeuren van de rechter. Niemand keurt moorden goed, om het even het motief, en ik heb in heel mijn leven nooit zo iemand ontmoet, ook niet wanneer ik in de spiegel keek.
Misschien krijgt hij (HVT) onder strenge voorwaarden ooit nog een tweede kans, maar bij recidive mogen ze hem van mij de kogel geven.
(Het debat over de doodstraf is er weer een ander)
Mocht u dus denken dat ik Hans Van Themsche zijn daden verdedig, dan heeft u het goed fout.
Dit proces leidt er toe te wensen dat de jury zelf zou worden uitgebreid naar een groter aantal leden, 24, en misschien liefst meer, waardoor ze als groep in hun besluit sterker staan. En door hun heterogene samenstelling en diverse visies tot een evenwichtiger en serenere uitspraak komen.
Mijn mening gaat regelrecht in tegen magistraten die de volksjury’s willen afschaffen. Journalisten kunnen een controleorgaan zijn op justitie en rechtspraak maar dan moeten ze zich beperken tot het verslagen van loutere strikt objectieve feiten, los van de emoties, en dit als correcte informatie en feiten meedelen aan de kijkers en lezers.

Geen opmerkingen: