Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 oktober 2007

De minachting voor Vlamingen en de constitutionele putsch

Dit keer plaats ik een reactie uit de lezersbrieven van Het Nieuwsblad van een verbolgen Vlaminge met de toepasselijke naam De Leeuw ( of is dit een pseudoniem?)
Steeds meer nieuwe forumbezoekers melden zich en luchten hun hart en nemen stelling voor de Vlaamse zaak.
De censuurdienst van de kranten moeten wel met de handen in het haar zitten. Ze zijn op dit ogenblik onderbemand en kunnen de Vlaamse tsunami niet bolwerken of counteren.
Niettegenstaande tientallen pogingen verschijnen verschillende van mijn inzendingen en reacties nooit. De weinige operettebelgen die zich verder willen laten verkrachten doen dat maar.
De eigenaren van de kranten moeten nu toch wel zien dat het linkse overwicht in hun redacties veel te groot is, en dit lezers en adverteerders zal kosten. Aan Franstaligen en allochtonen zullen ze geen krant verkopen tenzij ze in het Arabisch of het Frans gaan drukken.
Gelukkig is er daarom deze blog, want het water zoekt zijn weg.

Hier de post van Jacqueline
Het is een reactie van haar op het forum van Het Nieuwsblad n.a.v. een artikel in Knack !

In het 'Van de redactie' in Knack van deze week kun je lezen op welke schandalige wijze de Vlaamse eisen gecounterd worden. Een vb :'de hele staatshervorming, zowel de artikelen die met een gewone meerderheid kunnen worden goedgekeurd als die waarvoor een tweederdemeerderheid nodig is, wordt begraven in een commissie van Koninklijke commissarissen -zeg maar wijzen.' 'Die commissie zal worden geleid door de voorzitter van de Senaat, Armand De Decker, een uitgesproken voorstander van de aanhechting van een aantal faciliteitengemeenten bij Brussel, en door de voorzitter van de Kamer, Herman Van Rompuy, die deze coalitie, àls ze overeind raakt, heeft gesmeed.'Dat komt neer op een feitelijke uitschakeling van het parlement. 'Want voor het eerst in de Belgische geschiedenis worden de voorzitters van Kamer en Senaat openlijk ingeschakeld om een regering te stutten en te helpen haar programma uit te voeren. Terwijl zij eigenlijk worden verondersteld vergaderingen te leiden die de regering controleren. Als constitutionele putsch heeft dit geen voorgaande.' Zelf voeg ik er nog aan toe dat ik de heer De Decker al bezig gehoord heb op de RTBf en waar ik zijn arrogantie en misprijzen tegenover de Vlamingen heb kunnen vaststellen!
De Leeuw Jacqueline
unquote

Je naam niet gestolen
In dit land worden vele democratische regels met de voeten getreden. Wat dat betreft kunnen we het vergelijk met centraal Afrikaans republieken doorstaan. Politici als de Gucht, Maingain, De Decker misprijzen de gewone Vlamingen, en toch leven ze er al jaren lekker door.
Ik hoorde en zag ook nog wat ingewikkeld en oubollig geklets van Etienne Vermeersch in Actua TV ( ook met Knack journalisten)
Door dat soort grijze figuren, de Van Rompaeys, Van Parijsen De Croos, de equivalente Waalse confraters, en de te veel aanwezige juristen in de politiek en het parlement, verwordt elke regel in ons wetboek tot een Gordiaans onontwarbaar kluwen. Nadien komen ze er altijd sterker uit en verandert er niets omdat hun portemonnee ervan afhangt.Er is slechts één methode, die van Alexander de Grote: de Gordiaanse knoop nu doorhakken!

Maggy Weemaes , een alerte Vlaamse forum routinée, merkte nog fijntjes op: "Die' wijzen' doen opdraven voor de staatshervorming in zijn geheel, is alles behalve democratisch, want velen onder hen werden door de bevolking zelfs niet verkozen!"

2 opmerkingen:

jacqueline zei

Mr Griffon,
Jacqueline De Leeuw is mijn echte naam.

Mag ik u toch vragen te willen vermelden dat mijn reactie begon met het artikel Van de redactie van Knack en niet met de eerste zinnetjes op uw blog. Dat zou ik erg appreciëren. vr groeten

A. Griffon zei

Dit is bij deze gebeurd,. Ik heb tegelijk ook wat van mijn foutjes of onduidelijk zinnen verbeterd.
Beste groeten