Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 oktober 2007

Nieuwe gastarbeiders nodig?

Kwam daar ene Fons Maes van transportfirma Matreco in het VRT journaal vertellen dat hij niet genoeg personeel vindt. hij en zijn zoon zelf getrouwd met een geïmporteerde bruid uit een land waar vrouwen onderdaniger zijn zien daar vooral centen in. Wie de man kent weet dat er altijd dollartekens flikkeren in zijn ogen.
Z willen natuurlijk goedkope personeelsleden die ze goed kunnen rondcommanderen in hun vrachtwagens. Werklozen zijn hier nochtans genoeg, maar ze zijn misschien niet zo gedwee en stabiel. Sommigen willen dan weer helemaal niet meer werken, en zeker niet aan het loon dat Fons Maes maar wilt betalen.
En wat is er mis met de vele Waalse werklozen? Die moet men niet eens importeren en wonen kortbij. They only have to move their asses.
Weer een nieuwe importgolf van mensen die ook wellicht nog nooit met een vrachtwagen hebben gereden, het verkeersreglement en de wetten hier niet kennen, en helemaal onze taal niet spreken en dus geen enkel bonnetje of verkeersmededeling kunnen lezen.
En wie zou die kosten van opleiding mogen dragen? De belastingbetaler, want het moet voor Fons goedkoop blijven, zodat hij gunstiger kan concurreren dan anderen die dat niet doen, maar die daardoor tot dezelfde invoer van goedkope buitenlanders worden gedwongen.
Wat we ook weten is dat die mensen ook dit werk niet blijven doen en dus binnen enkele jaren andere aspiraties hebben, ze hopen genationaliseerd te geraken en hun familie te kunnen laten overkomen.
Nieuwe immigratie, en dan nog voor zulke jobs die iedereen hier kan aanleren. Waar stopt die voortdurende import van goedkope werkkrachten? Nee bedankt.

Geen opmerkingen: