Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 oktober 2007

Met dank aan de scherpe blik van juffrouw Ellen van Angeltjes, die blijkbaar de Waalse kranten uitpluist.

Zou dit geen mooi strikje zijn voor de keuning ? Zolang hij dat nog kan. Het is een ontwerp van La Libre Belgique (het Vrije België, dat zich in het Zuiden des lands bevindt in tegenstrijd tot het Bezette België, la Belgique occupée van het Noorden)

Misschien ook een goed idee als cadeau voor kameraad Elio. En voor Prins Philippe eentje bezet met een diamant om zijn vaak gebezigde speeches in het buitenland te onderbouwen.

Eentje voor De Gucht en een exemplaar door hem verstuurd naar alle ambassades om te doen alsof alles zal blijven zoals het was.

Geen opmerkingen: