Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 oktober 2007

Hoe het gecreëerde monster zich tegen zijn makers of aanbidders kan keren

De langjarige bezoekers van het Nieuwsblad-forum kennen Piet Vossen wel. De man die steeds de uitdrukking "verdorven Blok" gebruikte, en dit wellicht ook heeft uitgevonden.
Piet noemt zichzelf verdraagzaam.
Nu zag ik tussen de lezerbrieven van het forum in De Standaard e-krant een post van hem staan met een waarschuwing voor de Vlamingen. En zoals de meesten zich wel herinneren is Piet iemand bij wie de Vlaamse zaak zeer nauw aan het hart ligt.
Het verbaasde mij daarom niet de hiernavolgende waarschuwingen aan de Vlamingen en de formateurs te lezen.( waarschuwingen waar ik overigens geheel achter sta)
Wat bij mij nadien de volgende pertinente vraag deed rijzen:
Zou Piet Vossen dit niet verderfelijk of verdorven vinden mochten iemand anders ook zoiets schrijven maar waarin de woorden "de Walen" en de Franstaligen werden vervangen door bvb allochtonen, Marrokanen, Turken, illegalen ...
Het recht om te denken,zeggen en te schrijven wat men wilt is heden dodelijk verwond.
Het lijkt me dat het CGKR tegen Piet Vossen een onderzoek zou kunnen instellen voor zijn post en hem minstens de mond kan snoeren, of misschien laten veroordelen (via de juiste rechter)
Of hoe een door hem bejubeld CGKR en gedachtepolitie ook tegen hem kan gebruikt worden en hoe het gecreëerde monster zich tegen zijn makers of aanbidders kan keren.
Weet dan Piet dat ik dan aan je zijde zal staan al ben ik het helemaal wel of helemaal niet met je eens.
Quote
"Nogmaals: Vlaming let op je zaak !
Tips voor de Vlaamse onderhandelaars 1. Besef dat vele francofonen van Vlaamse afkomst zijn. Sommigen zullen daarnaar verwijzen en pogen de indruk te geven dat ze vanuit hun Vlaamse afkomst begrip hebben voor de Vlaamse standpunten. Als dat je “goedgezind” maakt, hebben ze hun doel bereikt. Je bent dan wat minder alert... Maar weet dat renegaten, net zoals bekeerlingen dikwijls de fanatieksten zijn. 2. Francofonen vertrekken vanuit een grondig superioriteitsgevoel. Geloof hen nooit als ze iets beloven. Als ze je kunnen liggen hebben ervaren ze dat als de bevestiging van hun superioriteit. Daardoor hebben ze tegenover Vlamingen geen enkel moreel besef of schaamtegevoel. 3. Ook al beheers je de Franse taal, spréék ze niet ! Een uitmatch is altijd moeilijker dan een thuismatch. 4. Wordt zeer wantrouwig als een francofoon Nederlands spreekt. Dat vraagt van hem een grote inspanning, ofwel omdat hij het niet goed kan, ofwel gewoon omdat hij vindt dat hij zichzelf verlaagt door dat boerentaaltje te spreken. Deze grote inspanning levert hij alleen als hij denkt een grote slag te kunnen slaan. 5. Pas op voor francofonen die vriendelijk doen. Vleiers zijn leugenaars. 6. Vroeg of laat zal de francofoon zeggen: “soyons raisonnable”. Daarmee bedoelt hij dat jij onredelijk bent als je hem geen gelijk geeft. Argumenteren heeft dan geen zin. Het enige goede antwoord is een volgehouden “neen!” 7. Pas zeer goed op met compromissen waarbij er van twee kanten toegevingen worden gedaan. De francofoon zal van jou een toegeving vragen die dadelijk wordt toegepast. Maar zijn toegeving zal pas later toegepast worden. Als dan het moment is gekomen om zijn toegeving in de praktijk om te zetten, zal hij beweren dat de omstandigheden veranderd zijn en dus ook dat het onredelijk, niet realistisch, onhaalbaar is om zijn toegeving toe te passen. In de tussentijd zal hij er ook alles aan doen om de omstandigheden in zijn voordeel te veranderen. Denk aan de Brusselse rand. 8. Overnacht nooit in een hotel op de “avenue Louise”.
maandag 01 oktober 2007piet vossen"
Unquote

Geen opmerkingen: