Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 oktober 2007

Hadden ze het niet zelf verklapt, niemand had het geweten.

Mag een opera adverteren met een massamoordenaar?

Dit is de vraag die De Standaard op haar forum stelt.

De Vlaamse Opera maakt voor haar nieuwste productie ’Siegfried’ reclame met een opmerkelijke affiche: een foto van een dreigende Seung-Hui Cho, de Zuid-Koreaanse student die in april van dit jaar 32 van zijn Amerikaanse medestudenten doodschoot op de campus van Virginia Tech University. Vindt u dit kunnen?
Regisseur Ivo Van Hove vertelde in Het Laatste Nieuws dat hij helemaal alleen op dit idee was gekomen. Over goed regisseren heb ik een totaal ander mening, maar dat die man goed is in het verkopen van rotte vis moet ik toegeven;

Liefst had hij Hans Van Themsche op de affiche geplaatst, maar de royalties die de familie vroeg waren te hoog.

Het is immers bon ton en obligaat in de wereld van de cloaca, de mosselpot van 10 miljoen, en de klodder gips rond een eierschaal en enkele boeken slechte poëzie, paralellen te trekken tussen Wagner, het nazisme, extreem rechts, en ... het Vlaams Belang.

Maar de vraag die De Standaard stelt peilt ook ondergronds naar de reikwijdte van de vrijheid van mening en expressie.
Wat mij betreft is die totaal, ook wanneer één iemand of zelfs iedereen tegen die mening en die expressie is.

Dus ja, ze mogen bij de opera alles.
Zelfs vals zingen, boeren en winden laten en voor aap staan, maar ze moeten dan niet denken dat er veel volk in de zaal gaat zitten.
Ik ga alvast niet naar zijn performance opera, en ik verbaas mij erover dat er operazangers gevonden werden die zich daarvoor lenen. Het moet zijn dat ze niet veel keuze hadden, en dit verkozen boven lesgeven aan het koortje de Heidekneuters in Bachten Maria Leerne.
Ik heb een hekel aan van die Jan Hoet achtige producties , met nauwelijks een decor, en waar het gezwam over de regie die van zatte cafépraat over een voetbalmatch vele malen overtreft.
Maar de bobo’s (of bonobo’s), ze doen maar, al hoop ik dat Bert Anciaux daar niet mijn belastinggeld aan heeft verkwist. Hem kennende zal dit mijn ijdele hoop zijn, en is zijn intelligentie te klein om zich aan commentaar op zijn kunstbeleid te storen.

Het is dank zij de vrijheid van expressie, dezelfde die regisseur Ivo Van Hove zich toeeigent, dat ik hierboven mag schrijven wat ik wil.

Nee, ik zou het voor geen goud willen missen die vrijheid.

2 opmerkingen:

Louis zei

Maar de vraag die De Standaard stelt peilt ook ondergronds naar de REIKwijdte van de vrijheid van mening en expressie.

wiwa zei

Over de laatste zijn we het eens ; persvrijheid is een belangrijk goed. Maar de verzinsels in de rest van uw schrijven komen toch wel uit een bekrompen duim. Ik volg sedert 2 jaar de Ring der Nibelungen van Wagner in Gent (Siegfried incluis) en uw kritiek slaat nergens op : er is wel degelijk een decor , en het is degelijk uitgewerkt naar deze tijd. Trouwens als je Siegfried gezien hebt zie je heel duidelijk het verband met de affiche. het stuk gaat namelijk over een geweldenaar die zinloos geweld hoog in zijn vaandel draagt. Dus een maatschappij-kritische opera die nog een sprankeltje hoop ziet als mensen van elkaar willen houden. en tussen de haakjes de opera's van gent en antwerpen zitten vol (waarvan 25 % jonger dan 25 jaar)

wiwa