Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 november 2009

Fraude met nepadressen zou worden aangepakt

Fraudeurs en meervoudige steuntrekkers moeten hopelijk het onterecht ontvangen geld teruggeven. Sommigen mogen hopelijk het land daarna voorgoed verlaten.

En politici, die moeten hoop ik meteen hun mandaat inleveren wanneer ze gebruik maken van een valse domicilie.Iedereen toch gelijk voor de wet?
Gaat men de politici nu ook ontmaskeren die een vals adres opgeven om in een bepaalde stad of gemeente te infiltreren zonder er te wonen. Zo woont Onckelinks in Lasne ( een poepchique gemeente bij Waterloo, waar geen PS ser verkozen geraakt. Daarom staat ze gedomicilieerd in Brussel/Schaarbeek waar ze helemaal niet woont, maar waar ze wel kiezers vindt. De PS problemen en miserie oplossen? Vergeet het, daar leven ze juist van, niet IN.
Haar drugsslikkende en dealende minderjarige dochter woont er.Dat bleek nog maar eens toen er een huiszoeking plaatsvond nadat de dochter en haarvriend waren opgepakt. Laurette moest toen helemaal vanuit haar paradijs en echte domicilie komen rijden om aanwezig te zijn.
En zo zijn er meer dan u denkt.
Joelle Milquet bijvoorbeeld, eerste schepen in haar woonplaats(?) Brussel, na verhuizing in december 2006 (?) van Sint-Pieters-Woluwe naar Brussel.
Wedden dat ze niet echt in Brussel woont.
Haar partij die nu Cdh heet, Centre démocrate humaniste, zal vanwege haar humanistische ingesteldheid ook meer stemmen halen in een stad waar meer mensen hun humanistische gratis-geld-zonder-werk politiek op prijs stellen. Vooral allochtonen zijn dankbaar voor haar inzet voor regularisatie, open grenzen en vreemde culturen.
Dank zij het vreemdelingenstemrecht is ze er tot haar dood zeker van verkozen te blijven.
Oh ja, was ik bijna vergeten. Waar woont de partijgenoot van Turtelboom, Rik Daems echt?
Waar hij opkomt bij verkiezingen of bij zijn vriendin , de PS volksvertegenwoordigster Sophie Pécriot, in Manage. Woont hij waar hij opkomt, dan woont zijn vriendin vast op het verkeerde frauduleuze adres.
Alleen de hardwerkende Vlamingen hebben tot aan hun dood niets om te juichen en kassa kassa te roepen.

Geen opmerkingen: